V této části seriálu o základech akustiky si představíme jak je místnost rozdělena do čtyř základních frekvenčních pásem a jak tyto pásma lze vypočítat

Akustika malé místnosti

Geometrická akustika

Dříve než se podíváme na room modes je třeba si připomenout základní chování šíření zvuku. Jak již víme tak zvuková vlna vyslaná od zdroje zvuku do prostoru se šíří všemi směry, ale je zde rozdíl mezi šířením nízkých a vysokých frekvencí. Chování zvukové vlny se dá přirovnat k chování světelného paprsku.

Zvuková vlna s vysokou frekvencí jinými slovy s vysokou koncentrací krátkých cyklů má tendenci se šířit do prostoru podobně jako koncentrovaný paprsek světla a proto jsme schopni určit předpokládanou dráhu, dopad a odraz takovéto zvukové vlny.

Tento princip paprskové akustiky (Ray Acoustic) se dá aplikovat na vlny od 500Hz a výše, a je jedním ze zakladních kamenů při výstavbě akusticky vyvážené místnosti či úpravě a vybavování místnosti stávající. Šíření nízkých frekvencí pod 500Hz se pak mění z paprskového na kulovité a šíření frekvencí pod 125Hz má kulovitý tvar, zde se pak uplatňuje vlnová akustika (Wave Acoustic) .

Paprskové odrazy

To co tento diagram nabízí do jastnosti, postrádá na přesnosti. V těchto diagramech paprsky následují zákon: úhel odrazu se rovná úhlu dopadu a pro vyšší frekvence je tento koncept paprskové akustiky (Ray Acoustic) užitečný. Když se však délka vlny (frekvence) začne přibližovat rozměrům ohraničení v němž se přenáší pak tento koncept nefunguje a je nutno použít Wave Acoustic. Wave acoustic je nad rámec tohoto seriálu a pro naše pořeby nám postačí principy paprskové akustiky

Akustika malé místnosti

V akustice malé místnosti je syšitelné spektrum rozděleno na čtyři oblasti A,B,C, a D.

Oblast A obsahuje velmi nízké frekvence které se vyskytují pod hranicí přirozené (funadmentální) frekvence místnosti, tedy menší než 344/2L či 172/L. Pod touto hranicí není nejsou pro tyto frekvence podmínky pro rezonanci.To však neznamená že tyto frekvence nemohou v místnosti existovat, pouze nejsou zesíleny rezonacemi.

Oblast B obsahuje frekvence které svojí délkou zhruba odpovídají rozměrům místnosti. Nejnižší hranice (frekvence) dána nejnižším Axiálním módem 172/L nejdelší vzdálenosti dvou stěn místnosti. Horní hranice není definována, ale přibližná hranice je dána tzv. cutoff či crossover frekvencí kterou je možné vypočítat pomocí rovnice:

F2 = cutoff či crossover frekvence v Hz

RT60 = revebrační čas místnosti (dozvuk) v sekundách

V = objem místnosti m3

Jestliže naše místnost s rozměry 3x4x7m má objem 84m3 a dozvuk této místnosti je 0.5 s, pak Crossover frekvence F2 bude 129.7 Hz, F1 = 24.6 Hz a F3 = 518 Hz.

Oblast D pokrývá vyšší frekvence jejichž vlnová délka je natolik krátká aby se na ně dala aplikovat geometrická akustika, jinými slovy zde se dá uplatnit pravidlo úhlu odrazu a můžeme zde také uplatnit předpokládanou dráhu zvuku (ray). U těchto frekvencí je statistické měření celkem přesné.

Oblast C je přechodem mezi oblastí B ve keré musí být aplikována vlnová akustika (wave acoustic) a oblastí D ve které je možno aplikovat paprskovou akustiku (Ray acoustic). Tato oblast je přibližně ohraničena v nízkém pásmu cutoff neboli crossover frekvencí F2 a ve vyšším pásmu začátkem 4F2 neboli F3. Toto je složitá oblast kde dominují vlnové délky které jsou moc dlouhé na použití Ray Acoustic a natolik krátké pro použití Wave Acoustic.

Podívejme se nyní na rozdělení frekvencí do pásem v naší fiktivní místnosti.

Oblast A obsahuje frekvence pod 24.6 Hz a tyto nemají resonanční zesílení.

Oblast B 24.6Hz – 129.7 Hz obsahuje modální frekvence které nejvíce rezonují a jejich hustota je minimální

Oblast C cca 129 Hz – cca 518 Hz

Oblast D vše nad 518 Hz. V této oblasti je modální hustota velmi vysoká, a proto se zde uplatňují statistická měření.

Velikost místnosti udává jak bude zvukové spektrum rozděleno. Největším problémem u malých místností je malé množství modálních frekvencí které jsou vzájemě velmi vzdáleny.

Pro oblast A a B je vhodné použití Bass traps a rezonátorů

Pro oblast C je vhodné použití difuzerů

Pro oblast D je vhodné použití absorberů

Příště se podíváme co jsou to takzvané ROOM MODES

Tags:

©2020 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?