Gated reverb je jedním z produkčních triků které byly velmi často využívány v 80.letech a tento charakteristický zvuk nalezneme nejen v nepřeberném množství soft rockových skladeb ale lze jej nalézt i v mnoha hororových nebo akčních Hollywoodských filmech.

Jak vytvořit Gated Reverb

Tento způsob úpravy zvuku bicích kdy byl k originálnímu signálu kontrolovaně přimíchán velmi zkompresovaný signál mikrofonů zachycující dozvuk místnosti (room mic) byl objeven hudebním producentem Hugh Padhgam. Poprvé byl tento trik použit na albu Peter Gabriel (1980) ve skladbě Intruder kterou Hugh Padgham mixoval a za bicími seděl Phill Collins. Právě Phill Collins se stal jedním z velkých vyznavačů Gated Reverbu a proto pokud se setkáte s popisem “zvuk jako Collins” pak s určitostí víte že jde o gated reverb. Hugh Padgham se v rozhovoru pro časopis Tape Op (č.55 – 2006) zmínil o tom jak byl tento efekt zcela omylem objeven během nahrávání.

Princip Gated Reverbu

Jak je patrné z názvu, tak základním principem kontroly nad délkou dozvuku je použití “Noise Gate” efektu který je umístěn v signálovém řetězci za reverbem.

Pro ty kteří s hudební produkcí začínají se pokusím v krátkosti princip gate efektu vysvětlit. Gate v českém překladu znamená brána a princip tohoto efektu je velmi jednoduchý, jelikož jediným účelem tohoto FX je propouštění signálu. Pokud je signál slabý brána je uzavřena a signál nemůže pokračovat na další instanci signálové cesty, pokud signál dosáhne určité síly brána se otevře.

S použitím tohoto efektu se často setkáme u kytarového signálu, pokud kytarista nehraje, gate se uzavře a proto přes bránu neprojde žádný brum nebo šum ze zesilovače a snímačů. Jakmile kytarista začne hrát na bránu dorazí silný signál a brána se otevře. Citlivost na sílu přicházejícího signálu se nastavuje pomocí parametru Treshold. Pro nastavení chování Gate máme většinou k dispozici AHR obálku.

Vraťme se ale zpátky k našmu Gated Reverbu. Pomocí gate efektu získáme plnou kontrolu nad délkou dozvuku a proto můžeme použít k obohacení signálu počáteční, velmi sytě zabarvený, a silný zvuk reverbu s velmi dlouhým dozvukem bez obav že by přirozená délka dozvuku ovlivňovala zbytek nahrávky. Je mnoho zpusobů jak podobného zvuku dosáhnout ale my si zde představíme klasický způsob.

Jak na Gated Reverb

V principu je vytvoření tohoto efektu velmi jednoduché a dá se vytvořit v jakémkoliv DAW. Pro tento názorný příklad jsem zvolil Cubase 8 a proto se terminologie (BUS – AUX) a způsob dosáhnutí směrování signálu bude u rozdílných DAW odlišovat, avšak princip zůstává stejný.

Pojďme si nejdříve představit celý koncep. Z audio stopy se signálem budeme pomocí dvou sendů posílat signál na AUX kde je umístěn reverb, kompresor a gate. Send 1 bude post-fader a Send 2 bude pre-fader. Základní směrování signálu (routing) vidíte na grafu níže.

Po vytvoření stopy na kterou jsme přidali požadovaný sampl budeme potřebovat jeden stereo AUX, v Cubase se tento typ kanálu nazývá FX channel. Prvním efektem v signálovém řetězci tohoto kanálu bude reverb.

REVERB

Je zcela na našem výběru jaký typ reverbu použijeme jediné co budeme potřebovat je dlouhý dozvuk. Pro rychlejší editaci paramertů je vhodné zvolit nějaký z presetů s dlouhým dozvukem (Hall nebo Cathedral) a následně budeme tyto hodnoty upravovat podle našich potřeb.

První hodnoty které musíme upravit jsou Pre-Delay který nastavíme na minimum (0%) protože nechceme žádné zpoždění mezi suchým a upraveným signálem, a protože chceme slyšet pouze upravený signál nastavíme parametr MIX na 100%. Navíc můžeme předběžně nastavit HPF pro odstranění nízkých frekvencí. Nyní na tento reverb pošleme signál z audio stopy pomocí funkce Send.

Send 1 (Post-fader)

Protože chceme aby síla reverbu odpovídala síle suchého signálu nastavíme tento send jako pre-fader. Jinými slovy to znamená že výstup signálu který je na AUX s reverbem posílán je až za faderem a proto při snížení hlasitosti pomocí faderu bude na tento AUX posílán slabší signál.

KOMPRESOR

Jako druhý efekt v signálovém řetězci můžeme přiřadit kompresor, ale tento krok není pro vytvoření tohoto efektu zásadní. Kompresor nám pouze umožní vytvořit plný, silný a stabilní signál přicházející na gate. Zde je nastavení zcela závislé na našich preferencích. Pro tento příklad jsem vypnul všechny automatické korekce, a jelikož se jedná o perkusivní signál zvolil jsem “hard knee”, následně jsem nastavil ostatní paramerty podle potřeb během poslechu.

GATE

Nyní přichází nejdůležitější krok a to přiřazení gate do signálového řetězce a její nastavení. Jak jste zřejmě zaznamenali tak gate je po přiřazení za reverb aktivní jelikož na ní přichází signál z reverbu (kompresoru) ale protože reverb má dlouhý dozvuk doba poklesu signálu pod úroveň tresholdu je velmi dlouhá.

Toto nastavení není pro správný výsledek ideální jelikož chceme aby se gate v základu otvírala a zavírala velmi rychle což nám umožní mít maximální kontrolu nad dobou dozvuku. Proto budeme gate aktivovat suchým signálem z požadované stopy, v tomto příkladu virblem. Aby jsme mohli gate tímto signálem spouštět musíme u ní aktivovat funkci sidechain.

Zapnutím funkce sidechain se aktivuje speciální AUX vstup který umožní posílání externího signálu přímo na gate. U Cubase se nám tento AUX následně objeví v nabídce routingu. Nyní na tento Sidechain AUX nasměrujeme požadovaný signál.

Aktivace funkce sidechain a nasměrování signálu se bude u rozdílných DAW odlišovat. Například u Logic Pro je funkce sidechain v pravém horním rohu a po aktivaci pouze vybereme příslušný zdroj signálu, u Pro Tools je tato funkce nazývána “KEY” a najdete ji v levé horní části základní nabídky pluginu.

Send 2 (pre-fader)

Protože chceme aby na gate přicházel co nejstabilnější signál nastavíme tento send jako “pre-fader”, tím zajistíme že pozice faderu nebude mít vliv na sílu signálu posílaného na gate. Nyní máme základní signálové cesty nastaveny a je čas pro nastavení gate. Zde je terminologie pro základní parametry které nám gate nabízí.

Treshold

Nastavuje úroveň citlivosti na sílu signálu. Jinými slovy gate se otevře pouze pokud signál tuto hranici překročí a pokud síla signálu poklesne pod tuto hodnotu gate se uzavře.

Attack

Jak rychle se bude gate otevírat pokud signál překročí treshold

Hold

Jak dlouho zůstane gate otevřena bez ohledu na sílu signálu

Release

Rychlost uzavárání gate po poklesu signálu pod treshold nebo po ukončení hold

V tomto případě budeme chtít aby se gate otevírala co nejrychleji a proto ponecháme Attack na minimání hodnotě. Důležitými parametry jsou pro nás Hold a Release. Pomocí kombinace těchto dvou parametrů nastavíme požadovanou dobu dozvuku tak aby tento signál zapadnul do rytmu.

Další možností je nahrání signálu s reverbem pomocí funkcí bounce nebo export audio a tento signál s dlouhým reverbem nahrát do sampleru. V sampleru pak můžeme podobného efektu dosáhnout použitím obálek (envelop) jako například AHR obálka nebo obálka hlasitosti, zajímavé je i použití envelope shaper.

Tags:

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending

©2018 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

or

Log in with your credentials

Forgot your details?