Panning Law

Jak jsme již naznačili v minulém článku Rozdíly mezi Pan a Balance relativní hlasitost signálu se mění při změně jeho umístění mezi dvěmi kanály. Může se zvyšovat, zůstávat stejná či se zvyšovat a navíc jsou tyto hodnoty rozdílné u stereo a mono poslechu. Velikost těchto změn můžeme částečně regulovat zvolením pro naše potřeby vhodného Panning Law.

Co to je panning law zkráceně pan law?

Panning law určuje jak velké budou rozdíly v hlasitosti při manipulaci se signálem mezi dvěmi kanály. To znamená že v závislosti na zvoleném typu pan law se budou při změnách pozice signálu měnit relativní poměry hlasitosti signálu. Jde sice o komplikovanější téma ale jakmile jednou pochopíte principy a vyzkoušíte si které nastavení neboli pan law bude pro vaší situaci nejvhodnější budete moci tento článek uložit na dlouhou dobu do šuplíku.

Ještě před tím než si představíme typy panning law které máme k dispozici, pojďme si připomenout dva faktory které musíme mít na paměti při práci s mono signálem.

víme že :

  • Zdvojení HLASITOSTI (relativní vjem) odpovídá akustickému vzestupu o 10dB
  • Zdvojení TLAKU ZVUKU (zdvojení napětí neboli znásobení signálu) odpovídá vzestupu o 6dB
  • Zdvojení INTENZITY ZVUKU (akustické síly v prostoru) odpovídá vzestupu o 3dB

Důležité faktory

Prvním faktorem který má vliv na změnu vnímané hlasitosti je akustika. Pokud dva zdroje zvuku vysílají do prostoru identický signál se stejnou úrovní, pak bude na poslechové pozici celková intenzita zvuku vykazovat zesílení o 3dB.
Příklad:
Pokud budou dva monitory vysílat dva identické mono signály každý o síle 80dB SPL (první 100% L a druhý 100% R) do stejného prostoru, pak po sečtení těchto tlaků bude mít výslednou hodnotu 83 dB SPL, to znamená nárust o 3dB.

Druhým faktorem je rozdělení jednoho mono signálu mezi dva kanály.

Jak již víme tak 100% mono signálu je při standardním nastavení pan ovladače (12h) rozděleno mezi dva kanály rovnoměrně (50%L / 50%R).

Příklad :

Pokud máme ve stereo módu nasměrován mono signál pomocí pan ovladače pouze na jeden výstupní kanál dejme tomu 100% L pak tento monitor bude vyzařovat 100% signálu to znamená 80dB SPL a druhý 0dB SPL.

Pokud přepneme systém do mono módu pak bude tento signál symericky rozdělen mezi oba kanály a každý monitor bude vyzařovat pouze 50% síly původního signálu. Polovina síly signálu (polovina el.napětí na kanál) má za následek pokles o zhruba -6dB, proto po kolapsu do mona bude každý z obou monitorů vytvářet akustický tlak o síle 74dB SPL.

Nyní si  připomeneme první faktor kdy dva shodné signály vysílané do prostoru zvýší intenzitu zvuku o 3dB, proto bude výsledná hodnota 77dB SPL. Z toho vyplývá že při kolapsu ze sterea do mona zaznamenáme u tohoto 100% L signálu pokles o 3dB.

Nastavení pro nás vhodného pan law je pro naše mixy dosti zásadní protože v závislosti na tomto parametru bude pan ovladač měnit sílu signálu odlišným způsobem. Jelikož mixujeme většinu času ve stereo módu chceme aby úrovně signálu zůstávali pokud možno konstantní i při panningu napříč mixem a proto je pro nás důležité aby ani minimální změna umístění signálu mezi dvěmi kanály nevyžadovala okamžitou změnu pozice faderu pro dorovnání hlasitosti.

Pokud pak provádíme referenční poslech mixu v mono módu pro lepší přehled o tom co se děje ve frekvenčním spektru, pak po kolapsu (summingu) do mona budeme chtít aby relativní poměry hlasitostí zůstaly pokud možno nezměněny.

TYPY PAN LAW

Většina mixážních pultů má jeden typ pan law pro všechny jeho pan ovladače, ale některé in-line konzole nabízejí rozdílná pan law pro kanálové a monitorovací cesty. Softwarové programy pro nahrávání (DAW) nám pak umožňují zvolení tohoto typu, a tento typ je možné nastavit u každého jednotlivého projektu nezávisle.

Je vhodné nastavit tento typ hned při vytvoření projektu jelikož změna tohoto nastavení během mixování způsobí změnu relativních poměrů hlasitostí mezi nástroji.

Panning má rozdílný vliv na hlasitost při stereo či mono poslechu, a proto si ukážeme oba případy.

V tabulkách je znázorněno jak budeme vnímat změny v hlasitosti při přechodu mono signálu mezi dvěmi kanály při STEREO a MONO poslechu.

Pojďme si nyní představit čtyři základní typy pan law 0dB, -3dB, -4.5dB a -6dB které máme k dispozici. Pro příklady budeme používat hodnotu 80dB SPL.

0dB

Pokud máme mono signál nasměrovaný 100%L pak bude tento monitor produkovat 80dB SPL. Při nastavení tohoto signálu na centrální pozici pak bude každý z monitorů vyzařovat 80dB SPL.

Při stereo mixu bude nárůst vnímané hlasitosti signálu na centrální pozici +3db a při kolapsu mixu na mono zůstane hlasitost signálů na centrální pozici neměnná, a signály na extrémích pozicích L-R poklesnou o -3dB. Výsledkem je pak rozdíl 6dB a proto každá malá změna pozice signálu mezi kanály bude vyžadovat korekci hlasitosti pomocí faderu. Tento typ není doporučován pro stereo mix hudby.

-3dB

Pokud máme mono signál nasměrovaný 100%L pak bude tento monitor produkovat 80dB SPL. Při nastavení tohoto mono signálu na centrální pozici pak bude každý z monitorů vyzařovat 77dB SPL tedy pokles -3dB.

Po přičtení 3dB (viz první faktor) bude mít celková vnímaná hlasitost hodnotu 80 dB SPL.  Při pohybu (přechodu) zvuku z jednoho kanálu do druhého bude v tomto případě intezita zvuku (vnímaná hlasitost) konstantní.

Při stereo mixu tento typ umožňuje subjektivně konstantní poměr hlasitosti proto při manipulaci se signálem mezi kanály nebudeme vnímat změny hlasitosti. Při kolapsu mixu na mono zaznamenáme pokles -3dB v hlasitosti u signálů na exterémních L-R pozicích. Jelikož je však většina důležitých signálů umístěna uprostřed (phantom center) není tento pokles nijak zásadní a proto nebude s každou změnou pozice nutné vyrovnávat úroveň pomocí faderu. Nicméně pokud nenecháme při mixu dostatečnou headroom může +3dB zesílení způsobit nežádoucí problémy při měření peak metry v mono módu. Tento typ je vhodný pro stereo mix hudby.

-6dB

Pokud máme mono signál nasměrovaný 100%L pak bude tento monitor produkovat 80dB SPL. Při nastavení na centrální pozici pak bude každý z monitorů vyzařovat 74dB SPL. Po přičtení 3dB (viz první faktor) bude mít celková vnímaná hlasitost hodnotu 77dB SPL.

Tento typ pan law se nejvíce využívá u broadcastingu jelikož po kolapsu do mono módu není tento signál nikdy silnější než L nebo R ve stereo módu. Tento typ není doporučován pro stereo mix hudby.

-4.5dB

Pokud máme mono signál nasměrovaný 100%L pak bude tento monitor produkovat 80dB SPL. Při nastavení na centrální pozici pak bude každý z monitorů vyzařovat 78.5dB SPL tedy pokles pouze o -1.5dB. Po přičtení 3dB (viz první faktor) bude mít celková vnímaná hlasitost hodnotu 81.5dB SPL.

Tento typ nabízí zlatou střední cestu mezi typy -3dB a -6dB jelikož maximální změny v obou módech mají odchylku pouze 1.5dB.

Jak jsem již uvedl konzole nabízí většinou pouze jeden typ, -3dB najdeme u Neve či API a SSL používá -4.5dB. Pokud mixujeme pouze ITB pak nám současná DAW umožňují svobodnou volbu typu pan law s každým novým projektem, takže nyní je to jen na vás jaký typ si zvolíte. Velkou roli však hraje i akustika místnosti ve které mixujeme.

Samozřejmě že se dá mixovat s jakýmkoliv typem, vše je to o osobních preferencích o tom co a jakým způsobem mixujete. Nejvíce je doporučován typ -3dB jelikož nabízí při mixu ve stereu velmi vyrovnaný poslech na druhou stranu má ale zesílení +3dB na poslechové pozici při kolapsu do mono módu. Já osobně se přikláním k používání -4.5dB jelikož mezi standartním poslechem ve stereu a referenčním mono poslechem jsou změny v hlasitosti minimální.

Tags:

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending

©2018 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

or

Log in with your credentials

Forgot your details?