Rozdíl mezi Panning a Balance

Historie

V Prosinci 1931 si inženýr firmy EMI Alan Dower Blumlein zažádal o patent na takzvaný ” Improvements in and relating to Sound transmission, Sound recording and Sound-reproducing System” a tento patent byl schválen v roce 1933 pod číslem 394,325. Koncept byl na tehdejší dobu natolik revoluční že mu mnoho lidí vůbec nerozumělo a proto patent upadl na dlouhou dobu do zapomění. Toto zlepšení které popisoval jako “Binaural Sound” známe nyní jako stereo a první komerční stereo nahrávka byla vydána až v roce 1958 tedy 16 let po Blumleinově záhadné smrti.

První studio které nainstalovalo stereo mixážní pult bylo Abbey Road v Londýně. Tyto stereo mixážní pulty neměly žádné otočné potencimetry pro umístění signálu mezi dva kanály ale byly vybaveny pouze pouze přepínačem L – C – R.

V pozdější době byly mixážní pulty vybaveny dvěmi VCA (Voltage Controlled Amplifier) umístěnými nad sebou a ty byly ovládány jedním otočným ovladačem. Velký podíl na vzniku tohoto vylepšení mají Walt Disney Studios. S tímto systémem plynulého směrování signálu se setáváme až do dnešní doby a to jak v analogovém tak i digitálním prostředí.

Většina softwarových mixpultů nabízí v základu pouze jeden PAN / BALANCE ovladač  pro mono či stereo signál, a proto nejsou tyto dva odlišné způsoby chápány jako rozdílné jelikož oba mají ten samý princip a to manipulaci signálu mezi levým a pravým kanálem. Největší rozdíl mezi těmito dvěmi způsoby je typ signálu přicházející na tento ovladač, jinými slovy zda je vstupní signál MONO či STEREO (dual-mono).

PANNING

Pro panning neboli panoramatické umístění mono signálu mezi dva kanály nám slouží ovladač jež se označuje jako Pan. Název Pan je zkratka pro Pan Pot neboli Panoramatic Potenciometer. Pokud nahraný mono signál přehráváme na našem stereo monitorovacím systému, tak při základní pozici Pan ovladače (12 h) je tento signál rozdělen mezi oba kanály a to tak že ze 100% vstupního signálu je 50% signálu posláno na pravo a 50% nalevo.

Jestliže signál přichází na oba monitory současně, zamená to že zde není rozdíl v časování signálu, navíc jde o jeden vstupní signál a tedy stejné frekvenční spektrum. Pokud je tedy signál rovnoměrně rozdělen mezi dva kanály pak vnímáme tento signál jako mono, tedy uprostřed mezi monitory. Jelikož nemáme uprostřed žádný monitor je tato pozice odkud zvuk vnímáme nazývána “Phantom Center”.

Je třeba si zapamatovat že funkce panning je využívána pro umístění MONO signálu mezi pravý a levý kanál .

Změnou pozice PAN ovladače na jakoukoliv stranu se lineárně mění poměr síly (hlasitosti) signálu mezi monitory. Při maximálním posunu na jednu stranu pak tato strana přenáší 100% signálu a druhé straně není signál žádný.

BALANCE

Funkce Balance se od Pan odlišuje tím že vstupním signálem je STEREO signál neboli dva samostatné mono signály. Jak vidíte na schématu tak každý signál prochází samostatnou zesilovací úrovní (gain) před tím než je nasměrován na stereo výstup.

Balance nevmíchává signál z jedné strany do druhé ale mění poměr hlasitosti utlumením jednoho mono signálu.

Jelikož jde o dva nezávislé mono signály které si zachovávají vlastní signálovou cestu je důležité si zapamatovat že funkce Balance nikdy nevmíchívá vstupní signál z jednoho kanálu do druhého, tyto signály si vždy zachovávají svojí cestu. To znamená že Balance pouze mění sílu dvou protilehlých kanálů, tudíž levý signál jde do vždy do levého výstupu a pravý do pravého. Pozice potenciometru pak udává množství zeslabení  jednotlivého kanálu.

Proto při využití pouze klasického jednoho ovladače (potenciometru) vede ke dvěma extrémům jelikož nemáme možnost měnit šířku a zároveň směr stereo signálu . Buď máme při pozici ovladače na 12h stereo signál vyvážený ale zároveň má maximální rozpětí. Druhým extrémem je ten že pokud chceme stereo signál zúžit či změnit směr pomocí jednoho ovladače musíme zeslabit jeden kanál a tím přicházíme o část signálu protilehlého.

Pokud budeme například nahrávat piano dvěma mikrofony, jedním u basových strun (L) a druhým vysoké tóny (R) pak při manipulaci se signálem pomocí klasického Pan / Balance ovladače vždy příjdeme o část jednoho signálu. Proto pro zúžení a umístění signálu do stereo prostoru je zapotřebí dvou panoramatických (Pan) ovladačů.

Ne všechny softwarové mixpulty nabízejí na stereo stopě dual-mono ovládání. Tuto možnost nám nabízí například standardně Pro Tools, v  Cubase je třeba zvolit jiné ovládání z rozbalovacího menu a v Logic Pro který nabízí pouze jeden Pan ovladač jak pro mono i stereo stopu je nutné použít jeho interní plugin Direction Mixer.

Tak toto jsou základní rozdíly mezi funkcemi PAN a BALANCE a je dobré si je zapamatovat. Dalším faktorem spadajícím do problematiky jsou změny hlasitosti v závislosti na rozmístění mezi L – R. Pro kompenzaci těchto změn hlasitosti nám slouží tzv. PAN LAW ale jelikož je toto téma obsáhlejší věnoval jsem mu samostatný článek.

Tags:

©2020 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?