Stereo šířka a mono signál

Občas stává že v určitých částech našeho mixu nám klasické metody rozmístění signálů do stereo pole neposkytnou dostatečné otevření stereo obrazu, nebo jen potřebujeme rozprostřít mono signál do obou kanálů. Pokud se dostaneme to takovéto situace je na čase zapojit klasické triky které nám s tímto problémem mohou pomoci a v tomto článku si některé z nich představíme.

Techniky pro zvýraznění šířky signálu se používají jak u stereo tak i u mono signálů. V tomo článku se budeme věnovat pouze mono signálu a to z jednoho prostého důvodu, drtivá většina zdrojového signálu ať už je to kytara, vokál, perkuse nebo mono syntezátor je mono signál. A i když se některé nástroje nahrávají dvěma mikrofony, jde až na vyjímky o dva mono signály.

Hned na začátku je třeba si upřesnit že pro získání stereo vjemu z mono signálu nestačí pouze vytvoření kopie dané mono stopy a tyto signály následně nasměrovat 100% L a 100% R, toto je mylná představa mnoha začátečníků. Oba signály jsou identické a proto i při takovém nastavení bude výsledný signál vímán opět jako mono signál tedy znějící uprostřed (tzv.Ghost Center) jelikož oba signály dorazí k našemu sluchu současně.

Důležité je si zapamatovat že změny ve vnímání toho odkud signál přichází nastanou pouze v případě pokud se budou oba signály od sebe odlišovat, a to jak ve frekvenční nebo časové doméně. S tímto základním pravidlem v paměti můžeme začít a v tomto článku se vám pokusím představit alespoň čtyři základní principy které se využívají pro úpravy mono signálu.

Jako zdrojový signál pro ukázky jsem vybral nahrávku vokálu která byla pořízena při zkoušce kostelního sboru v nádherné St Colman’s katedrále přístavního města Cobh.

 

Zdrojový signál

Delay

Tato první metoda je asi nejjednosušší způsob jak rozprostřít mono signál do stereo pole. Pro tento trik budeme potřebovat jakýkoliv stereo delay. Po vytvoření STEREO stopy na ni přidáme MONO signál (vokál) a na insert pak přiřadíme stereo delay. Pro tuto ukázku jsem vybral StrereoDelay který je ve standardní nabídce Cubase 8.

Jelikož potřebujeme nastavit vlasní časování musíme vypnout synchronizaci na obou stranách a následně nastavíme nasměrování 100% L a 100% R. Jelikož je efekt přiřazen přímo na stopu je MIX nastaven na 100% pro poslech pouze upraveného signálu.

Nyní nastavíme první Delay (L) na minimum to je 1ms a druhý Delay (R) nastavíme na 25ms. Tím vznikne mezi oběmi signály rozdíl 24ms a proto vnímáme tento mono signál jako přicházející z obou stran. Delay má vliv na celé frekvenční spektrum a proto je vhodné použití EQ pro případné odstranění problémových nízkých frekvencí. V tomto příkladu jsem použil externí EQ za efektem, ale zda bude před nebo za efektem je zcela individuální záležitostí.

 

Delay bez EQ

Delay s EQ

Pitch shift

Pro tento trik si vytvoříme kopii stopy a následně stopy nasměrujeme na 100% L a 100% R. Ke každé stopě přiřadíme efekt který nám umožní manipulaci s výškou tónu tedy Pitch Shift. V tomto případě jsem použil SoundShifter od Waves. Dalším krokem bude drobná změna v ladění obou signálů, kde levý kanál odladíme o +12 a pravý -12 centů.

 

Nyní zřetelně vnímáme změnu v umístění našeho mono signálu, tímto posunutím frekvencí u obou signálů vznikne chorus efekt který nám může či nemusí vyhovovat. V závislosti na typu signálu můžeme tento chorus efekt velmi jemně redukovat posunutím jedné stopy o několik milisekund. V tomto příkladu jsem na vokál zvolil 25ms.

Pitch Shift

Aplikován Track Delay

EQ

Použití EQ nemá zas až tak drastický vliv na výsledné zabarvení zvuku jako u předchozího triku ale na druhou stranu jsou změny ve vnímání sterea jen velmi malé. Pokud je toto naším záměrem pak tento trik je to co hledáme. Princip je opět velmi jednoduchý, po vytvoření kopie stopy a jejich nasměrování na L/R přiřadíme na každou stopu EQ.

Můžeme sice použít i klasický (minimal phase) EQ ale vzledem k tomu že budeme manipulovat s frekvencemi je v tomto případě lepší použití lineálního (linear phase) EQ. Princip rozdílů mezi minimum phase a linear phase EQ je téma na celý článek ale základem je to že lineární EQ nemá vliv na fázi signálu a harmonických frekvencí. Je to velmi zjednoduše řečeno velmi čistý EQ, na druhou stranu je náročný na CPU jelikož zde probíhá mnoho výpočtů v reálném čase, vraťme se ale zpět k tématu.

Celý princip tohot triku spočívá v použití dvou ekvalizerů se zrdcadlovým nastavením. V tomto příkladu jsem použil “bell” křivku na 7kHz, kde na jedné stopě jsem signál zesílil o +6.6dB a na druhé stopě jsem stejný rozsah ztlumil o -6.6dB.

 

Pokud budete chtít aplikovat tento efekt na stereo signál můžete využít jakýkoliv stereo linear EQ který umožňuje odělené filtrování  L a R kanálu jako například PRO Q2 od Fabfilter či Stereo EQ Renaissance od Waves.

BELL

HSF

Frequency shifter

I když jsem říkal že se budeme věnovat pouze mono signálu neodpustím si jednu metodu která je vhodná na stereo syntezátory. Zvětšení čili rozšíření stereo pole se dá na takovémto typu signálu dosáhnout pomocí vzájemného posunu frekvencí. Nejde o posunutí pouze určité části frekvenčního spektra ale o celkový posun frekvenčního rozsahu signálu.

Frequency Shifter je v podstatě určitá podoba efektu Pitch Shifter. Zatím co Pitch Shifter pracuje s hudebními intervaly (proto pro modulaci signálu zadáváme centy a semitóny), Frequency Shifter posune všechny audiofrekvence signálu o námi zadanou frekvenci, například o 1Hz. Tolik alespoň k principu tohoto efektu .

Pro tento příklad jsem si vybral volnou verzi tohoto efektu od Melda Produciton a preset Stereo expansion. Jak vidíte na obrázku je celý signál modulován frekvencí 1.92 Hz která má tvar sinusové vlny, zpoždění mezi L/R je nastaveno 10ms což je pro tento typ signálu dostačující.

 

Čistý signál

Aplikován MFreqShifter

Jelikož pracujeme se stereo polem musíme mít na paměti že nízké frekvence chceme ve většině případů ponechat uprostřed a proto by jsme měli využívat při těchto technikách EQ pro korekci nízkých pásem. Jelikož těmito technikami můžeme vytvořit velmi široký až nepřirozený stereo obraz je bezpochyby vhodné vždy kontrolovat výsledný zvuk v mono módu. Pokud však nebudete chtít dělat kompromisy ohledně mona pak můžete vytvořit jednu verzi pouze pro stereo poslech a jednu “radio” verzi. Jedno přísloví říká že méně je více a to platí i zde.

A jsme na konci tohoto článku a doufám že vám tento krátký náhled na základní techniky pro rošíření stereo obrazu pomůže při vašich mixech. Existují i další způsoby pro rozšíření stereo obrazu jako je použití chorusu na basovou linku nebo použití reverbu který ale vyplní celý prostor a neponechává místo pro jiné nástroje. Jelikož existuje více technik, můžeme použít daný způsob v závislosti na typu signálu nebo na požadovaném výsledném efektu.

Tags:

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending

©2018 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

or

Log in with your credentials

Forgot your details?