Sub-Bass pro kopák

I přesto, že pečlivý a správný výběr zvuku rytmiky je jedním ze základních stavebních kamenů skladby, občas se dostaneme do situace, kdy budeme chtít dodat kopáku hutný a údernější zvuk, který spíše vnímáme jako energii než jako tón. Dnes se podíváme na trik, který se často používá například při produkci klubové taneční hudby, d’n’b nebo reggae pro podporu síly signálu kopáku.

Pro tento trik se využívá nízkofrekvenčního signálu (sinusové vlny oscilátoru o nízké frekvenci tzv. low-end) spouštěného pomocí úderu kopáku. Princip tohoto triku vidíte znázorněn na grafu. Nízké frekvence, které jsou generovány oscilátorem jsou nasměrovány na Gate a současně je na její klíčový vstup nasměrován signál ze stopy kopáku. To znamená, že při každém úderu kopáku se Gate aktivuje (otevře) a uvolní průchod pro signál z oscilátoru.

Protože chceme získat pouze sílu a ne rozpoznatelný tón, využívá se k tomuto účelu čisté sinusové vlny, která na rozdíl od jiných typů vln produkuje pouze čistou vlnu bez harmonických frekvencí. Nejběžněji se pro frekvenci oscilátoru využívá nastavení okolo 40 – 50 Hz.

Na první pohled se toto nastavení zdá být jednoduché, ale musíme mít na paměti dvě věci. První problém je ten, že nastavení na 40 Hz bude mít sice větší účinek, ale ne všechny systémy jsou schopny tyto frekvence kvalitně přehrávat, pokud vůbec.

Tím druhým problémem je, že vyšší frekvence začnou být rozeznatelné jako tón a proto se frekvence nad 50Hz k tomuto účelu používají jen velmi zřídka.

Pojd’me se podívat jak připravit stopy a nastavit Gate s Oscilátorem. V tomto příkladu budu používat Cubase 8 a standartní pluginy, které jsou jeho součástí (Tone Generator a Gate)

I když zde uvedený způsob směrování signálu (routingu) je charakteristický pro Cubase, lze tento trik provést v jakémkoliv DAW jelikož princip zůstává stejný

  1. Vytvoříme audio stopu a přidáme samply kopáku
  2. Vytvoříme FX channel a do insertu této stopy přiřadíme Tone Generator a následně Gate. Nyní musíme u Gate aktivovat funkci Sidechain. Po aktivaci této funkce budeme schopni nasměrovat na tento vstup signál kopáku. Prozatím ponecháme všechny parametry Gate v základním nastavení a změny provedeme pouze u Treshold  který  nastavíme -60dB, tím zajistíme že brána se bude otevírat již při slabém signálu
  3. Přejdeme nazpátek na stopu kopáku do položky Sends, a z menu vybereme nově vytvořený vstup na Gate (side-chain FX 1) a aktivujeme jej. Tímto nasměrujeme signál kopáku na Gate a jeho signál bude aktivovat otervírání Gate.

Nyní máme základní nastavení připravené a je čas na manipulaci s parametry Gate.

Attack by měl být co nejkratší, ale jelikož se gate bude otevírat a zavírat v různých fázích sinusové vlny můžeme se setkat s nepříjemným lupáním (clicks) na začátku a konci přehrávaného samplu. Méně znatelný a rušivý je tento click na začátku a pro jeho odstranění stačí u Gate prodloužit Attack podle potřeby.

Pro snížení pravděpodobnosti rušivého lupání na konci přehrávaného samplu je vhodné nejprve použít “Fade Out” u samotného samplu, dále pak změnou v nastavení délky Release. Citlivost Gate (Treshold) máme již nastavenu a pomocí Hold a Release si nastavíme potřebnou délku pro Sub-Bass.

Jedním z kreativních způsobů, který je často využíván například u d’n’b je ten, kdy pomocí Hold a Release nastavíme délku trvání pro Sub-Bass delší než je délka samotného samplu kopáku. Tímto způsobem můžeme vytvořit zajímavý Decay, ale musíme mít na paměti, že pokud tento Sub-Bass ponecháme příliš dlouhý bude tato nízkofrekvenční energie konstatní a skladba nebude znít čistě.

Dalším kreativním trikem je pomocí automatizací prodloužit Sub-Bass pouze na první přízvučné době (downbeatu) u vybraného taktu a tím tuto přízvučnou dobu zvýraznit a odlišit.

Nesmíme zapomínat, že jde o přidávání energie a proto bude největší výzvou při přidávání těchto Sub-Bass rytmů jejich citlivé vyvážení v frekvenčním spektru našeho mixu. Proto jsou dobrá akustika místnosti (kontrolované prostředí) a kvalitní monitory, které jsou schopny kvalitního přednesu nízkých frekvencí, základními předpoklady. Pokud nemáme velké monitory, pak je vhodné mít k dispozici subwoofer.

Tento trik však nemusí být používán pouze s kopákem a lze jej využít pro přidávání jakéhokoliv signálu i u jiných perkusivních instrumentů. Tento trik se například často používá pro virbl (snare), kdy se pro přidání požadovaného charakteru využívá “White Noise”.

Tags:

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending

©2018 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

or

Log in with your credentials

Forgot your details?