Zvuková vlna

V tomto miniseriálu se budeme zabývat vznikem a vlastnostmi zvuku který se jak víte šíří momocí vln. I když se s vlnami se sektáváme všude, víte jaké jsou charakteristiky, vlastnostli a chování tohoto fenoménu aby jsme jej mohli popsat jako vlnu? Dříve než si začneme povídat o zvuku podíváme se na úplné základy a to co to vlasně vlna je.

Vlnu můžeme popsat jako poruchu klidového stavu které se pohybuje médiem z jednoho místa na druhé.

PŘÍČNÁ (kolmá) VLNA

Asi nejznámější druh vlny je pro nás vlna na vodní hladině která vnzikne například vhozením kamene. Vzniklá vlna se pak šíří v podobě kruhu všemi směry a síla neboli energie této vlny se mění v závislosti na vzdálenosti kterou tato vlna urazí a to až do té doby než se tato energie zcela vytratí. Tento druh vlny popisujeme jako vlnu příčnou (ang. transverse)


Jelikož si však zde budeme povídat o zvukové vlně která se pohybuje elastickým médiem a to v našem případě vzduchem je třeba si představit ještě jeden příklad přenosu energie a to na pružině jelikož ta se po uvolnění působící síly vrací zpět do původní pozice stejně tak jako molekuly vzduchu.

PODÉLNÁ VLNA

Podélná vlna se od ostatních vln odlišuje tím že částice (molekuly) média se pohybují souběžně (paralelně) se směrem pohybu vlny.

 

Pružina na této animaci znázorňuje sérii částic (molekul) vzduchu. Jakmile je jedna částice vychýlena počáteční sílou ze své základní pozice, přiblíží se ke své nebližší sousední částici, přenese na ni svoji enegii a následně se vrací na své původní místo. Teto typ vlny popisujeme jako vlnu podélnou (ang. longitudinal).

I když oba tyto příklady můžeme popsat jako vlnu která přenáší energii, je mezi nimi jeden významný rozdíl a tím je způsob vnesení počáteční energie. Zatím co u vodní hladiny byla počáteční enerie kolmá k povrchu, u pružiny je tato počáteční energie souběžná s jejím přenosem.

Zvuková vlna pohybující se vzduchem je klasický příklad podélné vlny. Pohyb reproduktoru vpřed stlačí molekuly ve svém nejbližším okolí, ty následně přenesou svoji energii na sousedící molekuly, a tato energie se začne pohybovat směrem vpřed. Při zpátečním pohybu reproduktoru se uvolní tlak na částice a ty se vracejí zpět na svoji zakladní pozici tzv. EQUILIBRIUM. Následný pohyb reproduktoru za svoji výchozí pozici dochází ke zvětšení základní vzdálenosti mezi částicemi a tento rozptyl nazýváme RAREFRAKCE.

 

Co je to MÉDIUM

Určitě jste již slyšeli pojem sdělovací prostředky. To jsou zpravodajská média jako například noviny, televize, radio. Tyto média přenáší zprávy od jednoho místa (zdroje) k místu jinému tedy lidem. Zpravodajské médium zprávu samotnou nevytváří a ani není zpráva samotná, zpravodajské médium je pouze prostředek k distribuci neboli přenesení zprávy.

 

Stejně tak je tomu u vzduchu kterým je vlna přenášena, toto médium je látka která přepravuje energii od počátečního zdroje zvuku. Vzduch není vlna samotná a ani vlnu nevytváří, je to pouze prostředek který umožňuje vlně se dostat od jejího zdroje do míst jiných.

Tags:

©2020 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?