Co je to ADSR

Pokud se zajímáte o hudební produkci pak jste se jistě setkali s výrazem ADSR obálka. Obálky jsou jedním ze základních konceptů pro utváření či modulování průběhu signálu a jen těžko by jste hledali syntezátor který obálky nevyužívá. Proto je dobré pochopit jejich základní princip

Existuje mnoho typů obálek a výběr se může na první pohled zdát komplikovaný ale jak jednou porozumíme základům pak pro nás bude vybrání a potřebné nastavení obálky o mnoho snažší. Nejčastěji se setkáváme s obálkou typu ADSR která je běžně využívána pro modulaci průběhu hlasitosti.

Co znamená ADSR?

ADSR je zkratka pro fáze průběhu obálky a jak asi správně tušíte jedná se o čyři fáze. Na našem obrázku vidíte vyobrazení základního průběhu obálky. V tomto jednoduchém příkladu se po stisku klávesy spustí první fáze Attack která dosáhne maximální hodnoty za stanovený čas. Jakmile první fáze dosáhne maximální hodnoty spustí se druhá fáze Decay tedy pokles na nastavenou úroveň Sustain a tato druhá fáze proběhne taktéž v daném časovém úseku.

Třetí fází je Sustain, tato fáze se od ostaních odlišuje, prozatím si ji popíšeme jako dobu po kterou máme stisknutou klávesu, po jejím uvolnění začne poslední fáze Release až do úplného poklesu síly signálu tedy zpět na nulu a opět v daném časovém rozmezí.

 

Jednotlivé fáze ADSR obálky

ATTACK

Tato fáze začíná při obdržení hodnoty “nota zapnuta” (note on). Pokud se zaměříme na MIDI kontrolery pak tento signál je vyslán se stisknutím MIDI klávesy. Tato první fáze pokračuje až do dosažení maximální hodnoty. Křivka pak znázorňuje průběh tohoto vzestupu. Po dosažení této maximální hodnoty následuje druhá fáze obálky.

DECAY

Tato druhá fáze definuje za jak dlouho signál dosáhne další úrovně a křivka pak vyznačuje průběh tohoto poklesu. Touto následující úrovní je hodnota Sustain která má ve většině případů nižší hodnotu než maximální hodnota první fáze Attack.

Stejně je tomu tak například i u klasických nástrojů kdy je počáteční signál silnější a postupně se tato intenzita snižuje. Není však vyjímkou že se setkáme s tvarem obálky kde úroveň Sustainu je vyšší než u Attacku ale pro základní vysvětlení se budeme věnovat standartnímu tvaru obálky.

SUSTAIN

Tato třetí fáze se odlišuje tím že narozdíl od ostatních tato fáze není určována v časové doméně, ale tento parametr určuje úroveň síly ustáleného signálu se kterou bude signál přehráván. Délka této fáze je dána dobou stisku klávesy, tedy do té doby než obdrží zprávu “nota vypnuta” (note off).

RELEASE

Tato poslední fáze začíná v okamžiku kdy uvolníme klávesu a křivka opět znázorňuje průběh poklesu na nulovou hodnotu. To znamená že pokud budeme chtít aby tóny po uvolnění kláves pomalu doznívaly nastavíme delší Release a naopak.

Průběhy fází Attack, Decay a Release mohou mít lineární nebo exponenciální charakter a můžeme měnit jejich tvar a dobu trvání podle našich potřeb. Stejně tak můžeme libovolně určovat nastavení maximální úrovně pro Attack a Sustain.  Jak jsem již uvedl některé typy obálek nabízí méně a jiné více fází jejího průběhu a navíc některé syntezátory nabízí u obálek i další zajímavé funkce avšak principy zůstávají stejné.  Pro ukázku se podívejme na dva příklady obálek se kterými se můžeme setkat.

ADSHR

V tomto typu obálky písmeno H označuje přidanou fázi Hold. Tento parametr umožní podržení fáze Sustain o zadaný časový úsek po uvolnění klávesy. Toho se dá využít pokud budeme chtít například změnit charakter zvuku nebo pokud nemáme sustain pedál a budeme potřebovat získat čas pro přemístění ruky na jinou pozici při krátkém Release.

 

DAR

V tomto typu obálky písmeno D označuje fázi Delay. Pomocí tohoto parametru můžeme nastavit zpoždění pro spuštění obálky po stisku klávesy. Jinými slovy za jakou dobu po stisku klávesy se průběh obáky aktivuje. U tohoto typu obálky je úroveň Sustain vždy nastavena na maximální hodnotu.

 

Snad všechny současné DAW nabízí určitý druh Enveloperu které jsou dalším příkladem využívání principu obálek. Pomocí Enveloperu lze dotvarovat zvuk audia tak, aby správně zapadl do mixu a to bud’ zvýrazněním fáze Attack pro proniknutí mixem nebo naopak jejím utlumením nebo prodloužením pro umístění nástroje více dozadu. Je mnoho způsobů jak obálky využít a jsou vynikajícím pomocníkem nejen pro tvarování a modelování zvuku u syntezátorů ale jejich možnosti oceníme i při mixování.

Tags:

©2020 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?