Příprava pro tvorbu templatu

Přehledný a metodicky uspořádaný “Template” (šablona) projektu je jedním ze základních předpokladů pro konsistentní a plynulou práci na každém projektu a je tomu tak z několika důvodů. S takovýmto základním nastavením pro nás bude vždy snadnější přecházet mezi jednotlivými projekty jelikož všechny budou mít stejné základní uspořádání, a pokud budeme spolupracovat s dalšími lidmi mimo naše studio, pak unifikované nastavení projektového okna či barevného označení stop zrychlí komunikaci při řešení potřebných změn nebo problémů.

V tomto tutorialu se podíváme na základní nastavení projektu tempaltu a přiřazení informačních stop.

Prvním krokem při tvorbě nového projektu je pojmenování pořadače projektu (většinou název skladby) a jeho uložení na předem určené místo. V tomto příkladu si představíme vytvoření projektu který bude sloužit jako podklad pro vytvoření šablony a proto tento projekt budeme moci později odstranit, nicméně je dobré si tento postup osvojit. Do pojmenovaného a uloženého pořadače projektu pak budou ukládána všechna audia, midi, verze,  zálohy atd.

Po pojmenování a uložení pořadače si otevřeme prázdný projekt který pojmenujeme a uložíme. Nyní přistoupíme k nastavení projektu otevřením “Project setup” (Shift + S) kde zkontrolujeme tato základní nastavení

Display Format

Pro mapování projektu s nastaveným tempem tedy synchronizaci s metronomem a zobrazování taktů zde nastavíme Bars + Beats.

Sample Rate

Základní hodnota je 44.1 kHz a toto nastavení je zcela na vašich preferencích a možnostech vaší zvukové karty.

Bit Resolution

I když je zde možnost volby mezi 16-bit, 24-bit a  32-bit floating je nastavení 24-bit zřejmě nejvhodnější. Vyšší rozlišení sice nabízí vyšší dynamický rozsah a snižuje možnost zkreslení signálu při jeho úpravě efektovými jednotkami. Přínos těchto výhod je však diskutabilní, navíc nahraný signál v tomto rozlišení vyžaduje více místa na HD a pokud budeme náš projekt zasílat ke spolupráci je dobré se ujistit že tuto bitovou hloubku budou akceptovat či budou moci takovýto projekt použít.

Record File Format

Zde máme na výběr z několika typů formátů nejběžněji je používán formát WAV nebo BROADCAST WAV, pokud budete chtít aby nahraná data obsahovala i data o firmě a osobě pak zvolte typ Broadcast. Tyto data si nastavíte v  Preference/record/audio/broadcast wave, ale pro nahrávání se nejvíce využívá klasického Wave File formátu (.wav)

Stereo Pan Law

Zde se nabízí hned několik možností a pokud si nejste jisti který typ použít zvolte Equal Power jelikož toto nastavení nabízí transparentí přednes a dobrý poměr změn hlasitosti při změnách směrování signálu (paning)

Poslední dva parametry můžeme ponechat na základních hodnotách, Volume max na +6dB a HTM type na None. Tím by jsme měli základní nastavení projektu připraveno a nyní přidáme do našeho projektu základní informační stopy.

 

Přidávání stop můžeme provést buď z hlavního menu Project /Add Track, nebo si pomocí CTRL + klik v oblasti pro stopy otevřeme menu add track.  Volba těchto informačních stop  je zcela idividuální, a proto nemusíte všechny zde představené stopy do svého templatu aplikovat.

Ruler Track

Tato stopa nám umožní nastavení další hodnoty pro zobrazování. V základním nastavení projektu jsme nastavili synchronizaci a zobrazování pro Bars a Beats ale není naškodu mít přehled i nad časovou osou projektu a proto zde zvolíme sekundy.

Signature Track

Tato stopa slouží pro zápis změn typu taktů ve skladbě (metrum)

Tempo Track

Tato stopa slouží pro změny rychlosti skladby (BPM)

Arranger track

Pokud budeme chtít slyšet jak skladba bude znít s jinou aranží bez nutnosti přemisťování audio a midi eventů pak je tato stopa vynikající pomůckou která nám umožní nelineární přehrávání částí skladby.

Markers

V této stopě většinou nastavujeme označení pro začátky rozdílných sekcí skladby jako Intro, sloka, refrén atd. Nejen že máme lepší vizuální kontrolu nad jednotlivými částmi skladby ale navíc můžeme tyto sekce i rychle vyvolat buď klavesovými zkratkami nebo pomocí nabídky Markers v ovládacím panelu.

Nyní máme potřebné informační stopy přidané do projektu. Jelikož se náš projekt bude rozrůstat přidáváním audio nebo MIDI stop, je vhodné mít tyto informační stopy stále viditelné i při skrolování v projektu. K tomuto účelu je v Cubase určena funkce Divider která se nachází v pravé horní části základního okna projektu. Po aktivaci se okno projektu rozdělí na dvě okna, a stopy které jsou umístěny v horním okně budou stále k dispozici jelikož mají své vlastní posuvné ovladače. Výšku tohoto okna si nastavíme podle našich potřeb.

 

Nyní je čas na uložení tohoto nastavení jako templatu, v hlavním menu zvolte Save as Template po otevření dialogu zadajte příslušné pojmenování a zvolte Save. Nyní budeme mít toto nastavení vždy k dispozici v základní nabídce pro vytvoření nového projektu. Tento template můžeme samozřejmě dále zdokonalovat nebo upravovat, při ukládání pod stejným jménem se objeví dialog jestli chceme tento již existující template přepsat nebo mu přiřadit unikátní název. Volba je na vás.

 

Tags:

©2019 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio