V tomto tutorialu se podíváme na to jak vytvořit zvuk elektrického piana který byl slyšet ve věšině hudební produkce 80.let. Pro tvorbu tohoto zvuku budu používat FM8 od Native Instruments, pokud tento syntezátor nemáte můžete si ho stáhnout na stránkách NI. FM8 není pro výstavbu zvuku důležitý a stejné principy sound designu se dají využít i u jiných FM syntetizátorů.

Zvuk Elektrického piana s FM8

Po otevření FM8 je standardně aktivován počáteční patch (New Sound) na levé straně máme Navigator, zde klikem aktivujeme Expert a tím se nám zobrazí modulační matrix

Jak vidíte tak v FX matrixu je již aktivní operátor F se základní hlasitostí 80. První věc kterou uděláme je nastavení hlasitostní obálky modulátoru F která je graficky zobrazenana ve spodní části hlavního okna. Je důležité mít na paměti že základní forma obálky u FM8 je SLD (Sustain-Loop-Decay) a v základním nastavení obálka nemá žádný sustain ani decay.

Protože u FM8 je standardně nastavena jako první oblast Loop, musíme si Sustain vytvořit. To provedeme tak že uchopíme levý horní editační bod (node) a posuneme jej nalevo. Nyní pravým klikem na náběhovou křivku přidáme nový editační bod a ten přemístíme do levého horního rohu tedy na původní pozici počátku oblasti Loop.

Nyní počátek a konec Loop oblasti snížíme na nulu a tím máme připravený základ obálky a zbývá nastavit její délku (čas), proto uchopíme počáteční bod Loopu a pro simulaci kladívkového mechanismu ho přesuneme do prostoru mezi 4 až 5.

Pokud nyní přehráváme krátké noty máme syšlitelný klik na začátku a konci noty.

Tento problém vyřešíme změnou hodnot Attack a Release v Amplitude Envelop kterou najdeme v Easy / Morph. Attack nastavíme na +6-8 a Release okolo +20. Hodnotu Release nastavíme výše později.

 

Nyní aktivujeme operátor E pravým klikem na jeho písmeno a levý klik zobrazí jeho parametry. Tímto operátorem budeme modulovat Operátor F a tato modulace způsobí vytváření harmonických frekvencí.

Nasměrování operátoru E na operátor F provedeme tak že klikneme na první prázný box nelevo od operátoru F a se stále stisknutým tlačítkem potáhneme nahoru až síla modulace dosáhne hodnoty 30. Nyní vytvoříme sustain jako předtím.

Zabarvení signálu touto frekvenční modulací můžeme velmi snadno měnit pomocí hodnoty Ratio kterou nalezneme v levém horním rohu hlavního okna. Když budeme zvyšovat tuto hodnotu, zabarvení zvuku začne mít jasnější a ostřejší charakter.

Pro vytvoření našeho digitálního piana budeme muset pro simulaci harmonických frekvencí vytvářených údery na tzv. tine použít velmi vysoké Ratio. V tomto případě nastavíme Ratio na 18.oo které dodá zvuku ostrý a pronikavý charakter. Všiměte si odlišnho nastavení modulátoru E, úder kladívka jsem nastavil na nižší hlasitost a dále jsem nastavil dozvuk úderu.

Nyní máme zvuk který se podobá jako by jsme klepali na nějaký železný předmět. Samotný zvuk není nijak zajímavým ale je pro nás důležitým stavebním kamenem pro zvuk elektrického piana.

Tyto dlouhé kónusové kovové tyčinky nazývané “TINE” byly laděné a svým způsobem pracovaly na způsob ladicí vidlice. Právě tyto “tines” dodávaly pianům Rhodes jejich nezaměnitelný zvuk

Další součást elektrického piana kterou budeme simulovat je tzv. tonebar který v elektrickém pianu sloužil pro vytváření sustainu. Pro tento účel použijeme operátor D, po jeho aktivaci nastavíme sílu signálu na 80, tím budeme mít stejnou sílu u obou operátorů (D-F). I když jsme operátor D nijak nemodifikovali a proto je jeho signál pouze základní sinusová vlna, vrstvením těchto dvou nosných signálů dosáhneme více komplexního zvuku.

Jak slyšíme tak počáteční úder je moc ostrý a proto musíme tuto ostrost redukovat. To provedeme snížením vlivu modulace operátoru E na operátor F. Pomocí pomalého snižování této hodnoty budeme naslouchat změnám, nejlepších výsledků dosáhneme mezi hodnotami 20-50. Tyto hodnoty však nejsou směrodatné a samozřejmě je nastavíme podle našeho vkusu a potřeb například snížením počáteční úrovně obálky operátoru E na polovinu.

V této fázi má každá zahraná nota identické zabarvení což může v určitých projektech vyhovovat našim potřebám. Pokud však budeme chtít více expresivní zvuk můžeme upravit patch tak aby se zabarvení tónu měnilo s jeho hlasitostí. V tomto případě nastavíme modulaci operátoru E na 30 a klikem na něj zobrazíme okno s jeho parametry.

V tomto okně je panel Amplitude kde nastavíme parametr Velocity na 100. Pokud nyní stiskneme klávesu silněji bude modulace operátorem E silnější a tyto změny síly modulace se projeví na barvě tónu operátoru F. Výsledkem je pak ostřejší a více perkusivní zvuk při silnějším úderu či jemější a hebké zabarvení při úderech slabších.

Nyní máme základní zvuk elektrického piana ale našemu nastavení stále něco chybí jelikož piano po uvolnění klávesy nemá tón žádný dozvuk a proto zní piano nepřirozeně. Aby jsme dosáhli tohoto doznívání potřebujeme nastavit Release. Můžeme nastavit release pro každý operátor vzlášť ale FM8 nám nabízí rychlejší a jednodušší řešení.

V levém panelu Navigator klikneme na Easy/Morph a tím se dostaneme k jeho ovládacím prvkům. V sekci Amplitude Envelope nastavíme Release (R) na maximální hodnotu 100.

Nyní máme místo useknutého tónu více přirozené pomalé doznívání. Pokud budeme chtít můžeme dynamiku dále upravovat změnami Decay (D) a Sustain (S), například snižováním jejich hodnot dosáhneme více perkusivního výrazu.

Pokud nám stále něco ve zvuku chybí můžeme přidat různé efekty jako Delay, Reverb či Chorus ke kterým se dostaneme kliknutím na Effects v Navigator panelu. Zde je pár ukázek drobných změn v nastavení.

Nyní máme naše základní nastavení elektrického piana hotové, a takto zní piano v základním nastavení s 16-ti hlasou polyfonií

Zde je stejné nastavení pouze se změnou u OpD kde byl nastaven Offset na 6.62

Zde je změněna délka Sustain u OpF a OpD na 15, Timbre (brightnes -28), Quality (analog 60), Efekty (Tremolo, Reverb, Delay)

Exitují i velmi komplexní způsoby jak vystavět více realistější zvuk elektrického piana pomocí FM syntézy, tato jednoduchá ukázka pouze odkryla různé aspekty základních principů výstavby tohoto zvuku.

Tags:

©2019 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio