V tomto krátkém tutorialu se podíváme jak pomocí NI Massive vystavět zvuk basy který byl typický pro styl Garage a později se přenesl do Bass House.

Garage Bass s NI Massive

Začneme s prvním oscilátorem (Osc1), zde zvolíme z menu tvar signálu Sin-Squ (sinus-square), snížíme Pitch o dvě oktávy (-24.00 semitónů) následně otočením ovladače Wt-Position zcela vlevo zvolíme čistou sinusovou vlnu. Nyní slyšíme pouze velmi nízké frekvence (sub basy). Pozn: Podržením klávesy Alt/Option (Mac) Control (PC) je Pitch měněn po okávách.

Nyní podpoříme sílu a nízké frekvence přidáním dalšího oscilátoru. Po aktivaci Osc 2 se ujistíme že ovladač Wt-position je zcela vpravo a tím máme nastavenou čistou square vlnu. Dále snížíme Pitch o 24 semitónů, Intensity a Amp nastavíme okolo 2 hodin.

Pro sytější zvuk oba oscilátory lehce odladíme, já jsem zvolil Osc 1 hodnotu -23.91 a pro Osc 2 -24.15, ale hodnoty si samozřejmě nastavte podle toho jak to cítíte.

Následně pro lehké dobarvení přidáme Osc 3. Zde zvolíme SmoSqu (Smooth Square) a Bend -/+, Oscilátor snížíme o oktávu a opět lehce odladíme. Wt-position nastavíme okolo 10 hod., Intensity okolo 2 hod. pro otupení vysokých frekvencí a protože je tento Osc jen pro dobarvení nastavíme Amp okolo 10 hod.

Basová linka v Garage velmi často používá modulaci oscilátoru proto naším dalším krokem bude zařazení modulačního oscilátoru. Tento modulační oscilátor se nachází pod OSC3 a klikem na kruhový spínač vedle názvu jej aktivujeme.

Modulační oscilátor nám umožňuje aplikovat na oscilátor několik typů modulace jakými jsou Ring, Phase, či Wavetable modulaci. Pro naše potřeby zvolíme klikem Phase a následně aktivujeme tuto modulaci pro oscilátor 2 klikem na číslo 2.

Otáčením ovladače Phase se stane tato modulace slyšitelnou a prozatím ji ponecháme zhruba na 10 hodinách. Pitch modulačního oscilátoru odladíme o 31 centů.

Jelikož v tomto případě chceme přehrávat vždy pouze jeden tón budeme potřebovat přepnout Massive do monofóního módu. To provedeme v hlavním ovládacím panelu zvolíme záložku VOICING kde na levé straně pod položkou Voicing aktivujeme volbu Monophon nebo Monorotate. V tomto případě jsem zvolil Monorotate.

Mezi jednotivými notami je stále syšitelný Glide. Jelikož jdeme za perkusivním charakterem zvuku potřebujeme tento tento klouzavý přechod mezi dvěmi tóny upravit.

Toto nastavení najdeme v záložce OSC v hlavním ovládacím panelu. Nastavení pro Glide najdeme na levé straně, a pro rychlý a plynulý přechod mezi tóny rozdílné výšky zde aktivujeme položku Rate, dále nastavíme hodnotu Time okolo 10 %. Pokud chcete můžete tento parametr nastavit na nulu.

Dále v této záložce aktivujeme položku „Restart via Gate“ v Oscilator Phases která zajistí že při každém stisku klávesy bude počáteční fáze oscilátoru sputěna vždy zvýchzí pozice (0). Při nastavení těchto parametrů zkuste experimentovat s nastavením Time. Při vyšším nastavení bude mít zvuk basy tzv. línější charakter. Při stavbě songu můžete u breakdowns či fills zkusit tento parametr (Time) automatizovat.

 

Nyní budeme pokračovat v úpravě zvuku a zaměříme na perkusivní chrakter který je pro basovou linku v těchto stylech hojně využíván jelikož ponechává v mixu dost prostoru pro další nástroje. K tomu aby jsme dosáhli perkusivního charakteru použijeme generátory obálek (1Env a 2Env)

V horní části Massive aktivujeme Filter 1 a jako typ zvolíme Daft. Zde nastavíme ovladač Cutoff okolo 9 hod. a Resonance na nulu. Aby jsme mohli Cutoff ovládat přiřadíme mu 1Env tak, že klikneme na překřížené šipky u 1Env a následně klikneme na první box pod ovladačem Cutoff. Po přiřazení se v tomto boxu objeví modrá jednička a nyní nastavíme rozpětí této modulace okolo 50% kliknutím na tento box a potažením nahoru. U obálky snížíme Decay level na nulu a délku pro Attack a Decay nastavíme podle potřeb.


U Filter 2 zvolíme Lowpass 4 nastavíme ovladač Cutoff okolo 8 hod. a přiřadíme mu obálku 2 (2Env). U obály snížíme Decay level na nulu a délku pro Attack a Decay nastavíme opět podle potřeb.

Nyní nastavíme jak signály z oscilátorů budou procházet těmito filtry. Pokud jsou nastaveny do série pak signál bude nejprve procházet Filtrem 1 a tento upravený signál bude následně procházet Filtrem 2. V paralelním nastavení prochází signál do další instance oběmi filtry (1 a 2) samostatně. Nakonec se ujistíme se že ovladač MIX (vpravo od filtrů) je nastaven na střední pozici.

 

Pro ucelení charakteru zvuku nyní přidáme efekty. V FX1 zvolíme C Tube. Tento efekt nám dodá zkreslení chrakteristické pro průchod signálu zesilovací elektronkou známé z lampových zesilovačů. Dry/Wet nastavíme okolo 11 hod. a Drive okolo 10 hod. V FX 2 zvolíme Dimension Expander kde Dry/Wet nastavíme okolo 10 hod. a Size ponecháme na nule. Kombinace těchto efektů dodá tomuto basovému zvuku teplost a hutnost. Následně přidáme EQ a pro dobarvení zvuku můžeme přidat na Insert 1 S Sharper (Sine Sharper)


Pro experimenování se zvukem můžeme zkusit měnit hodnoty Attack a Decay u 1Env a 2Env či Pitch u Modulation Oscilator. Nyní máme zvuk Basy pro Garage styl hotový. Ještě jedna malá ale základní připomínka, během výstavby tohoto zvuku musíme stále kontrolovat hlavní hlasitost a pokud se bude dostávat do červené oblasti musíme ji podle potřeby snížit.

 

Pokud se vám nedaří vystavět podobně znějící patch, můžete si stáhnout již hotový Massive Garage Bass Patch pro referenci.

Tags:

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending

©2018 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

or

Log in with your credentials

Forgot your details?