V tomto tutorialu se podíváme jak připravit Massive pro rychlé a kreativní vytváření kopáků a jiných perkusivních zvuků.

Kick Factory s NI Massive

Je mnoho způsobů jak vytvořit perkusivní zvuky v NI Massive a my se podíváme na jeden z nich. Při tvorbě syntezátorových perkusivních zvuků je důležitý průběh ADSR pro ovládání celkové hlasitosti tzv. Amp Envelope, proto je zapotřebí v Massive toto nastavení upravit.

I když jsou u Amp Envelope nastaveny hodnoty pro Attack a Release na minimální úroveň, tak oba parametry budou mít stále rozsah několik milisekund. Ve většině případů nám nám takovýto průběh obálky bude vyhovovat, ale u perkusivních zvuků a zejména kopáku má právě prvních pár milisekund velký vliv na charakter jeho zvuku.

V Massive se pro modulaci hlasitosti využívá ENV 4 a jelikož u kopáku potřebujeme aby maximální hlasitost (peak) zvuku měla jen opravdu minimální zpoždění, musíme nejprve změnit základní nastavení sekce AMP tím že tuto ENV 4 odstavíme.

V sekci AMP klikneme na číslo obálky a zvolíme MUTE. Toto vyřazení průběhu obálky nám zajistí že ENV4 bude kontrolovat pouze funkci ON/OFF a jelikož parametry této ENV 4 nebudou mít žádný vliv na průběh hlasitosti, získáme tím okamžitou maximální hlasitost.

Okamžitou maximální hlasitost máme zajištěnu, ale po odstavení obálky je nyní syšet nepříjemný zvuk (click) při stisku a uvolnění klávesy. To se děje z toho důvodu že Attack má nyní v podstatě délku 1 samplu a tím pádem velmi příkrou křivku vzestupu. Pojďme se podívat jak tyto rušivé zvuky odstranit.

Pro odstranění clicku při spuštění midi noty, tedy na počátku spuštění oscilátoru, se přepneme do sekce OSC a aktivujeme “Restart via Gate”. To je vše, oscilátor se spustí vždy od počáteční pozice tedy od nuly. Stále ale slyšíme click na konci zvuku.

To se děje z toho důvodu že Release midi noty není spuštěn přesně na přechodu mezi pozitivní a negativní fází, ale zasáhne vlnu oscilátoru v rozdílném bodu její fáze. Vzhledem ke strmosti pak vznikne od tohoto bodu příkrý skok, následkem tohoto přerušení plynulého průchodu vlny oscilátoru je vznik rušivého zvuku stejně tak jak tomu je u nesprávného střihu audia.

Nyní potřebujeme tento zvuk odstranit a navíc získat dostatečný prostor pro dozvuk kopáku. Zde je zajímavý trik jak to provést. Zvolíme si libovolný modulator, pro příklad jsem vybral poslední, a po aktivaci menu přepneme tento modulátor na PERFORMER. Nyní si v horní sekci PERFORMERu vytvoříme potřebnou křivku obálky .

Aktivováním Load Curve si otevřeme okno s dostupnými křivkami, nejprve zvolíme přímou křivku a potažením dolu vytvoříme nulovou úroveň, tím zajistíme vstup maximálního signálu, pak zvolíme vzrůstající exponenciální křivku a nastavíme ji na maximum, nakonec opět pomocí přímé křivky nastavíme zbytek kroků na maximum. Tyto maximální hodnoty jsou náš release.

Nyní vypneme Load Curve a ovladač XFade Seq posuneme zcela nahoru, tím zajistíme že modulace bude probíhat pouze s touto křivkou obálky. Dalším krokem je přiřazení tohoto modulátoru k hlasitosti oscilátoru v našem případě OSC1 a potažením nastavíme negativní směr modulace. Funkce Rate u Preformeru tohoto modulátoru bude nyní sloužit jako ovladač pro délku obálky.

Nyní máme připravenu obálku s maximální počáteční sílou signálu, nastavení Rate kontroluje dobu trvání obálky oscilároru která negativně moduluje hlasitost a to vše bez rušivých zvuků při spouštění midi not. Základ pro tvorbu perkusivních zvuků máme nyní připraven, pojďme se podívat na tvorbu samotného zvuku.

Pro tuto ukázku zvolíme u OSC1 Sin-Squ a nastavíme čistou sinusovou vlnu a Pitch nastavíme na +48 semitónů. Díky tomuto vysokému ladění (Pitch) budeme mít prostor pro modulaci kopáku. Modulaci výšky tónu budeme provádět hned dvěmi obálkami ENV1 a ENV2. Výběr tvaru vlny má zásadní vliv na zvuk a exprimentování nechám na vás.

Začneme s ENV1 kde opět odstavíme Attack nastavením na minimum a pro tuto obálku nastavíme krátký Decay. U ENV2 provedeme u Attack stejné změny, ale Decay této obálky ponecháme delší. Nyní obě obálky přiřadíme k modulaci výšky tónu OSC1 a u obou obálek nastavíme negativní modulaci o 40 semitónů (-40.00). Nyní máme základní nastavení ze kterého budeme vycházet.

Pokud věnujete jeden den úpravám tohoto základního nastavení, budete si schopni vytvořit velké množství kopáků a jiných perkusivních úderů nejen pro váš nadcházející projekt.

Zde je pár tipů. Zvolte Sin-Squ a nastavte na Squ, následně přiřaďte jednu z modulačních obálek s negativní modulací parametru WT-position. Tím získáte zkreslený zvuk na začátku a zaoblený tvar sinusové vlny na konci. Podobné modulace můžete zkusit i u dalších parametrů v Massive, je to jen na vaší kreativní představivosti.

Jelikož zvuky mají velmi plochou frekvenční odezvu používejte EQ alespoň v Massive pro korekci středního pásma. S EQ v Massive však nemáme plnou kontrolu a proto je lepší použít externí EQ přiřazený za Massive v ideálním případě můžete přiřadit i dynamický procesor ať už před nebo za EQ. Pro kontrolu přesného ladění samplu s vaším projektem nebo bicí sadou můžete nakonec přiřadit frekvenční analyzer ( např. SPAN od Voxengo).

Nyní si budete moci vytvořit zvuk přesně vyhovyjící pro váš projekt během velmi krátké doby. Takto vytvořená knihovna vlastních samplů je o mnoho lepší než hledání v nekonečných samplových knihovnách a navíc budete mít svůj vlastní unikátní zvuk.

Pro ukázku najdete v příloze 5 názorných patchů pro Massive

Tags:

©2019 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio