FREKVENČNÍ A SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY MIKROFONU

Každý model mikrofonu reaguje díky své konstrukci na snímaný signál rozdílně, proto je výrobcem dodáván s mikrofonem i list s jeho technickými daty. Zde se kromě tabulky s technickými parametry nachází dva grafy, které znázorňují frekvenční a směrovou charakteristiku mikrofonu.

Frekvenční charakteristika

Při pohledu na tabulku s frekvenční charakteristikou daného mikrofonu, nám znázorněná křivka vyjadřuje jak mikrofon reaguje na nízké, střední a vysoké frekvence. Základní horizontální hodnota je 0dB která udává výchozí neutrální rovinu. Plusové hodnoty se nacházejí nad a minusové pod tuto hodnotou.

Frekvenční rozsah

Tento pojem vyjadřuje rozsah mezi nejnižší a nejvyšší frekvencí kterou je mikrofon schopen zachytit. Frekvenční rozsah mezi 20Hz a 20kHz pokrývá všechny frekvence které je lidský sluch schopen zachytit. V rozsahu 80Hz – 15kHz najdeme vetšinu hudebních nástrojů včetně zpěvu a 40Hz – 10kHz je frekvenční rozsah basových nástrojů.

Graf s frekvenční charakteristikou mikrofonu

Pod tabulkou se nacházejí čísla znázorňující hodnotu frekvencí v Hertzích (Hz). Levá část tabulky znázorňuje nízké frekvence začínající na 20Hz, ve středu tabulky se nacházejí středové frekvence okolo 1kHz a vpravo frekvence vysoké, končící na 20,000Hz (20kHz).

názorná ukázka tzv. “ploché odezvy” mikrofonu

Jestliže křivka nezobrazuje zesílení nebo útlum, znamená to že mikrofon má tzv. plochou odezvu. To znamená že mikrofon nemá tendenci zesilovat či utlumovat určitý rozsah frekvencí a je tedy velmi přesný. Podobnou křivku ojediněle nalezneme snad pouze u měřicích mikrofonů. Výchylky z této základní křivky nejsou něčím špatným, jelikož právě tyto výchylky nám dávají představu o možnostech použití toho kterého mikrofonu.

Křivka která ve vysokých frekvencích směřuje pod 0dB nám napovídá, že snímaný signál bude znít měkce.

Křivka jejíž výchylka vzrůstá nad 0dB v oblasti vysokých frekvencí nám napovídá, že mikrofon bude mít dobrou odezvu ve vysokých frekvencích, a proto bude mít tendenci znít jasně a zřetelně.

Křivka, která v nízkých frekvencích směřuje pod 0dB nám napovídá, že mikrofon bude zachycovat nízké frekvence s menší citlivostí.

PROXIMITY EFEKT

Většina mikrofonů má tendenci zesilovat nízké frekvence je li zdroj signálu velmi blízko mikrofonu a tento jev je nazýván “proximity efekt” . Tento jev se využívá zejména při nahrávání vokálů, jestliže je potřeba dosažení plnosti a hřejivosti nahrávaného signálu.

příklad zdvihu nízkých frekvencí tzv. “proximity efekt”

Mikrofon s omni (všesměrovou) chararakteristikou proximity efekt nemá.

DRUHY SMĚROVÝCH CHARAKTERISTIK

Druhým grafem který výrobce udává je SMĚROVÝ CHARAKTER mikrofonu. Tento graf znázorňuje citlivost mikrofonu na signál přicházející z různých směrů.

Kružnice znázorňují pokles citlivosti uváděný v decibelech (dB). Většinou je tento odstup 5dB, ale může být výrobcem udáván také v rozestupu 3dB. Okolo kružnice se nachází stupně úhlů ze kterých přicházejí signály.

Tato stupnice je pro přehlednost zobrazena odstupy po 30-ti stupních (0-30-90-120-150-180).

OMNI

Tato charakteristika je schopná snímat signál rovnoměrně ze všech stran. NEUMOŽŇUJE PROXIMITY EFEKT.

KARDIOID (CARDIOID)

Tato charakteristika nejlépe snímá signál před sebou (0°), částečně omezuje símání ze stran (60°-160°) a úpně omezuje snímání ze zadní pozice (180°)

SUPERKADRIOID (SUPERCADIOID)

Tato charakteristika nejlépe snímá signál před sebou (0°), částečně omezuje snímání ze stran (60°-160°) a ze zadního směru (180°) snímá jen velmi úzkou část. Tato snímací charakteristika je podobná kardioidní, ale má celkově užší tvar.

HYPERKARDIOID (HYPERCARDIOID)

Tato charakteristika je podobná superkardioidní, ale má užší charakter a ze zadního směru (180°) snímá více signálu.

OSMIČKA (FIGURE OF 8)

Tato charakteristika má stejnou citlivost z předního i zadního směru (0°+ 180°) a eliminuje snímání ze stran (90°).Tato charakteristika se rovněž označuje jako BI-DIRECTIONAL.

PISTOLOVÝ (SHOTGUN)

shotgun

Tato charakteristika je velmi směrová, a ze zadního směru (180°) snímá signál především na vysokých frekvencích. Setkáváme se dvěmi variantami této charakteristiky: dlouhou a krátkou. Tato charakteristika nachází největší uplatnění nachází u filmu nebo při nahrávání v exteriérech.

JAK ČÍST SMĚROVÝ GRAF

Z velké části jsou mikrofony vybaveny pouze jednou snímací chrakteristikou, ale vyrábějí se také mikrofony s více snímacími chrakteristikami. Tyto (multi pattern) mikrofony můžeme rozdělit do dvou skupin.

V první skupině se nachází mikrofony s vyměnitelnou kapslí kde každá kapsle má v sobě zabudovanou jinou směrovou charakteristiku. Jednoduchou výměnou této kapsle, kterou je možno zakoupit samostatně, změníme charakteristiku vhodnou pro naše potřeby a tím se zvyšuje využitelnost tohoto typu mikrofonu.

Ve druhé skupině se nachází mikrofony s přepínací směrovou charakteristikou, což je umožněno změnou polarizace napětí. Měnitelnou charakteristiku najdeme hlavně u kondenzátorových mikrofonů.

Polar pattern pro SHURE SM 57 – Cardioid

V levé části se nachází tzv. klíč podle kterého zjistíme o kterou frekvenci se v grafu jedná. V tomto příkladu je kruhový graf rozdělen na dvě části pro lepší přehlednost, a na každé jsou zobrazeny dvě křivky citlivosti. Mezi těmito částmi kružnice je stupnice odstupu v dB, ze které vyčteme odstup citlivosti který je v tomto případě 5dB. Tento údaj je občas uváděn pod grafem.

Není vyjímkou, že v klíči nalezneme více frekvencí označené svorníkem, a tyto jsou vyjádřeny pouze jednou křivkou. Jedná se o násobky (oktávy) základní frekvence, ve kterých si mikrofon zachovává stejnou citlivost viz. obrázek níže.

AKG414B-Cardioid

Polar pattern pro AKG414B – Cardioid

Polar pattern pro AKG414B – F08

Jelikož každá směrová charakteristika reaguje na snímaný signál odlišně, dodávají výrobci ke každému typu směrové charakteristiky graf s frekvenční a směrovou charakteristiku. Tyto grafy jsou buď součástí manuálu nebo jsou dostupné na stránkách výrobce.

V další části tohoto miniseriálu se podíváme na to co je to impedance a na její vliv u mikrofonů.

Tags:

©2020 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?