IMPEDANCE MIKROFONU

Ohm? Zátěž? Impedance? Odpor? Všechny tyto termíny jsou běžně používány jestliže mluvíme o audio zařízeních a to se týká speciálně zesilovačů, reproduktorů či kabelů.

Ohm (Ω) je měrná jednotka stejně jako decibel, metr či kilogram. Tato jednotka je používána k popsání (vyjádření) jaké množství ¨impedance¨ či ¨odporu¨ může zařízení či kabel mít. IMPEDANCE a ODPOR jsou sice dvě nezaměnitelné veličiny ale obě mají stejný koncept.

Elektrický odpor jehož měrnou jednotkou je Ohm je veličina vyjadřující jaký odpor klade vodič toku elektrického proudu. Velikost (hodnota) elektrického odporu je ovlivněna typem materiálu vodiče, jeho tvarem i teplotou. K jeho měření se vždy používá stejnosměrný proud.

Impedance se kterou se nejčastěji setkáváme je tzv. ¨celková impedance¨, tato komplexní veličina je výsledkem měření celého obvodu a vyjadřuje efektivní výstupní odpor. Tato hodnota se u profesionální techniky většinou pohybuje mezi 150 až 600 ohmy (Ω). K měření impedance se používá vždy střídavý proud a její jednotkou je Ohm.

Dva termíny, které dělají starosti asi mnoha lidem, jsou nízká a vysoká impedance

VYSOKÁ A NÍZKÁ IMPEDANCE

VYSOKÁ IMPEDANCE
ODPOVÍDÁ MALÉMU ČI NÍZKÉMU PRŮTOKU PROUDU S VYSOKÝM CELKOVÝM ODPOREM (IMPEDANCÍ)

 

NÍZKÁ IMPEDANCE
ODPOVÍDÁ VELKÉMU ANEBO VOLNÉMU PRŮTOKU PROUDU S MINIMÁLNÍM CELKOVÝM ODPOREM (IMPEDANCÍ)

IMPEDANCE

Pro snadnější pochopení principu impedance se podíváme na dva názorné příklady se zásobníky vody.

Na obr.1 jsou dva stejné zásobníky vody s dvěmi výpustními trubkami rozdílného průměru. Voda v zásobníku díky své váze reprezentuje energii, a rychlost jakou bude voda vypuštěna je dána rychlostí (velikostí) průtoku. V elektronice je tato energie vody v zásobníku vyjádřena jako napětí, a rychlost kterou voda protéká trubkou je vyjádřena jako proud.

obr.1

Jestliže obě výpustě na obr.1 budou otevřeny současně je jasné že zásobník 2 bude vyprázdněn jako první, protože výpusť má větší průměr. Pokud budou obě trubky otevřeny po stejnou dobu pak více vody proteče trubkou zásobníku 2 jelikož klade menší odpor. Trubka zásobníku 1 bude mít odpor větší protože svým průměrem zabraňuje průtoku vody.

Jestliže výpusní trubka nebude přímá ale bude mít ohyby, nezvýší se její odpor jelikož její průměr bude stále stejný ale zpomalí se průtok. Výsledkem pak bude vyšší celková impedance.

Jak jsem již uvedl, ve většině elektronických zařízeních se setkáváme spíše s celkovou impedancí tedy celkovým odporem celého elektronického okruhu než pouze s odporem jednotlivých částí. Současně se zvyšující impedancí se zvyšuje také počet ohmů.

obr.2

V druhém příkladu jsou na obr.2 zásobníky velmi podobné, ale zatím co v prvním případě měly trubky rozdílný průměr, zde má zásobník 4 dvě trubky stejného průměru jako zásobník 3. Proto bude celková impedance u zásobníku 4 o polovinu nižší oproti zásobníku 3.

DRUHY MIKROFONŮ PODLE IMPEDANCE

VYSOKO-IMPEDANČNÍ MIKROFONY

Tyto mikrofony mají impedanci v rozpětí 10.000 až 100.000 Ohmů v závislosti na modelu. Nejběžnějsí jsou mikrofony s rozpětím mezi 10.000 a 50.000 Ω. Jedinou výhodou těchto mikrofonů je jejich cena, jsou o poznání levnější než mikrofony nízkoimpedanční.

Je tu však pár zásadních omezení při používání tohoto typu mikrofonů. Největším problémem je délka kabelu jelikož mikrofon s impedancí 10.000 Ω má ztrátu frekvencí od 10kHz výše již při délce 2m.

Pokud tyto frekvence nejsou zásadní pro váš projekt, pak pro dobrý výsledek nahrávky či přenosu by kabel neměl přesáhnout délku 5 metrů. Mikrofon s impedancí 50.000 Ω bude mít ztrátu až poloviny vysokých frekvencí již při délce kabelu 3 metry. Není vyjímkou se setkat na různých místních akcích či v kostelech s připojením vysoko-impedančních mikrofonů ke kabelům o délce 15-20m.  Výsledkem je velmi nezřetelný hlas postrádající důležité vysoké frekvence.

Vysoko-impedanční mikrofony jsou většinou nebalancované (unbalanced) nazývané též nesymetrické. To znamená že kabel, kterým je signál přenášen má pouze jedno jádro (žílu) a stínění. Signál je přenášen jak jádrem tak stíněním, a proto je tento druh kabelů velmi náchylný na vnější elekromagnetický šum produkovaný zařízeními jako jsou síťové kabely, stmívače, zářivková světla či rádiové frekvence.

NÍZKO-IMPEDANČNÍ MIKROFONY

Tyto mikrofony mají impedanci mezi 50 až 600 Ω. Nejčastěji najdete mikrofony s impedancí mezi 150-250 Ω. Jejich hlavní výhodou je možnost použití dlouhých kabelů pro propojení s mixážním pultem. Při použití velmi kvalitních kabelů není vyjímkou připojit mikrofon s impedancí 150 Ω ke kabelu o délce 120 m, kde je ztráta na frekvenci 10.000Hz pouze 1dB.

Tyto mikrofony jsou většinou balancované taktéž nazývané symetrické. To znamená, že signál je v mikrofonu rozdělen na dva stejné signály z nichž jeden je v protifázi a následně jsou tyto signály přenášeny kabelem XLR nebo TRS konektorem. Tento kabel má 2 jádra a 1 stínění, signál je přenášen pouze jádry a sínění ochranňuje signál od vnějšího elektromagnetického šumu.

To bylo krátké představení rozdílů mezi těmito druhy mikrofonů a je teď pouze na vás který typ je pro váš projekt vhodný. Pro seriozní nahrávání či kvalitní přenos na dlouhé vzdálenosti jsou však vhodnější mikrofony nízko-impedanční.

V následujícím dílu si povíme něco o vlasním šumu mikrofonů, Max SPL a váhové křivce – A

Tags:

©2019 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?