Základy nahrávání technikou Mid/Side

V tomto krátkém seriálu se podíváme na jeden z velmi oblíbených způsobů pro záznam stereo signálu a to na nahrávání pomocí mid/side techniky.

I když je způsob záznamu stereo signálu lidstvu znám již od 30.let minulého století a existují stereo mikrofonní techniky kterými se dá velmi realisticky zaznamenat vjem prostoru, je většina nahrávek prováděna vícestopým nahráváním mono signálu. I když je zdroj většiny snímaného signálu mono instrument jako hlas, housle nebo kytara je možnost stereo nahrávání často opomíjena. Jedním z důvodů proč tomu tak je a to zejména při studiovém nahrávání je současný rozmach domácích studií či krácení rozpočtů na nahrávání v profi studiích.

U profi studií je to většinou z důvodu omezeného rozpočtu na čas nahrávacího studia který nedovoluje dostatek času experimentování při nahrávacím procesu pro dosažení specifického zvuku a stereo se řeší až při mixu a u domácích studií kdy čas většinou nehraje hlavní roli je to spíše věcí malého počtu mikrofonů či nevyhovujícího prostoru.

STEREO

Co je vlastně myšleno pojmem stereo zvuk. Stereo je krátká verze slova „Stereophonic“ která je složením dvou řeckých slov „stereos“ (prostorný, objemný) a „phone“ (hlas, zvuk). Tento „prostorný zvuk“ (stereophonic) je vytvořen pokud je reprodukce zvuku přirozeně realistická (odpovídající realitě) bez ohledu na počet použitých reproduktorů.

Za vznik stereo zvuku a stereo nahrávání vděčí lidstvo Anglickému vědci Alan Blumlein který tuto techniku nazval „binaural sound“. Prvotní nápad pro vznik této techniky dostal Alan Blumlein v roce 1931 při návštěvě kina kde při pohybu herce z jedné strany na druhou vycházel zvuk stále z centra plátna, a tak začal přemýšlet o způsobu kterým by bylo možné dosáhnout toho aby zvuk následoval pohybujícího se herce.

Alan Dower Blumlein

První záznam zájmu o tuto problematiku v jeho poznámkovém bloku je datován k 25. září 1931 a v prosinci roku 1933 pak zaregistroval patent „Improvements in and relating to Sound-transmission, Sound-recording and Sound-reproducing Systems“ pod číslem 394.325.

Nejen že Alan Blumlein vynalezl dvou-kanálový stereofonní systém, ale věnoval se také vývoji mikrofonních stereo technik které umožní zachycení zvukového vjemu prostoru místnosti tak aby tento prostorový zvuk bylo možné následně přehrát pomocí dvou reproduktorů.

STEREO TECHNIKY

Všechny techniky stereo nahrávání fungují na stejném principu tedy na způsobu jakým jsme schopni vnímat směr a vzdálenost zvuku. Jakmile jakýkoliv zvuk či hluk zasáhne náš sluch, náš mozek vyhodnotí časové rozdíly mezi zvuky dopadající na oba ušní bubínky, rozdíly hlasitostí mezi pravou a levou stranou a na základě výsledných hodnot pak umístí zdroj zvuku do odpovídající vzdálenosti a úhlu v poměru k pozici hlavy. Aby bylo možné tento prostorový vjem přenést do nahrávky musí být stereo nahrávací systém schopen velmi věrně tyto detaily (směr a vzdálenost) zachytit.

Princip první stereo mikrofonní techniky kterou si Blumlein patentoval a která byla později pojmenována jeho jménem spočívá v použití dvou blízko nad sebou umístěnéch mikrofonů s osmičkovým paternem (bidirectional, Figure-Of-8) a jejichž osy Y jsou v shodné pozici a rozdíl úhlu osy Z je 90 stupňů. Na mixážním pultu jsou pak signály z mikrofonů nasměrovány na opačné strany (100% L a 100%R).

Blumlein technika

Blumlein technika

Použitím této první Blumleinovy techniky se dá stereo obraz zachytit velmi věrně a navíc při kolapsu do mona zvuk neztrácí na kvalitě. Nevýhodou této techniky je to že pro vynikající výsledky v obou režimech (mono/stereo) je třeba věnovat velkou pozornost umístění mikrofonů.

Druhou technikou či píše variací té první kterou si Blumlein také patentoval známe pod názvem M/S či mid/side. Tato technika také využívá dva mikrofony ale na rozdíl od první je jeden mikrofon určen pro snímání přímého signálu zdroje zvuku a druhý mikrofon je určen pro snímání pravé a levé strany od zdroje zvuku.

Mid-Side technika

Mid-Side technika

I když Blumlein ve svém patentu specifikoval že typ mikrofonu pro snímání přímého signálu by mělo být použito všesměrového (omni) mikrofonu není vyjímkou se setkat s popisy této techniky kde je tento mikrofon (mid) vyobrazen paternem cardioid nebo hypercardioid.

Polarita druhého mikrofonu (side) musí být vždy osmička (figure-Of-8). I zde jsou oba mikrofony umístěny co neblíže nad sebou v jedné ose a jejich vzájemá pozice musí mít úhel 90 stupňů. Při této technice je mikrofon mid nasměrován přímo na zdroj zvuku.

DEKÓDOVÁNÍ

Zatím co u Blumlein techniky postačí pouze oba signály nasměrovat na opačné strany, M/S technika vyžaduje krok navíc a to nastavení specifického dekódovacího matrixu. Jak již víme tak při M/S technice zachycuje jeden mikrofon (FO8) signály z pravé a levé strany ale při klasikém zapojení do mixu stále máme jen jeden mono signál obsahující informace z obou stran.

Aby jsme mohli tyto informace z levé a pravé strany od sebe oddělit a tím pádem získat dva odlišné a nezávislé mono signály musíme tento signál nejprve duplikovat. U mixážního pultu to znamená nasměrovat jej na dva kanály, u DAW vytvoříme duplikát stopy se signálem z FO8 mikrofonu a panoramu obou nasměrujeme na protilehlé strany (100%L a 100%R).

POZOR velmi důležité je aby oba signály z FO8 mikrofonu měly absoultně stejnou hlasitost, to znamená mít fadery na stejné pozici. Tento faktor hraje velmi důležitou roli pro následný krok jelikož budeme oddělovat informace z jednoho signálu tak i malá odchylka v hlasitosti bude zdrojem problémů.

Nyní když máme dva identické signály musíme pro oddělení informací z pravé a levé strany změnit polarizaci na jednom z kanálů na mixpultu. Touto změnou polarizace se vynulují informace na opačných stranách. Jinými slovy signál zachycený levou stranou mikrofonu bude po otočení fáze vynulován v kanálu která je 100% R tím zůstane pouze signál z pravé strany a naopak. Tento celý proces je znám jako „Mid/Side decoding marix“ .

Tato technika je vynikající na jakýkoliv typ signálu kde chceme docílit vjem sterea ať už je to snímání akusické kytary, smyčcového kvarteta, pěveckého sboru, mluveného slova nebo nahrávání zvuku v exteriéru.

Navíc mid/side technika není tak citlivá na správné umístění jako je tomu u Blumlein techniky a jelikož je 100% mono kompatibilní je vhodná nejen pro studiové nahrávání ale velmi často využívána při nahrávání zvuku pro film.

I když tato technika nevyžaduje přesné umístění před zdroj signálu mohou se vyskytnout problémy se vzájemnou fází mid a side mikrofonů nebo mohou vznikat tzv. notch (výřezy) ve frekvenční odezvě proto je třeba věnovat pozornost vzájemnému umístění tedy tomu aby oba mikrofony byly v ose a co nejblíže u sebe. Správným vzájemným umístěním se těmto problémům dá snadno předejít.
A jsme na konci první části o Mid/Side technice. Příště si představíme jak Mid/Side funguje na několika grafech a něco navíc.

Tags:

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending

©2018 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

or

Log in with your credentials

Forgot your details?