Prostor a Surround s Mid/Side

V tomto dílu se podíváme jak lze využít Mid/Side techniky při lokálním nahrávání ve velkých prostorech a na princip použití této techniky pro vícekanálové nahrávání 5.1.

Pro pro vytvoření akustického vjemu prostrou do kterého je signál vysílán a celkové atmosféry je třeba zanamenat odezvu místnosti a to nejen její reakci na vysílaný signál ale také hluky či ruchy na pozadí. Pokud budeme chtít zaznamenat celkovou atmosféru velmi velkého prostoru jako například koncertní síně, kostela, nebo sportovní haly můžeme pro tento účel využít velmi užitečné variace Mid/Side techniky.

Při nahrávání v takovýchto prostorech je třeba si uvědomit že čím bude prostor širší a čím více bude M/S pár od zdroje zvuku tím bude signál mid mikrofonu méně prominentní. Proto není dopoučováno překračovat hlasitostní poměr 1:1 mezi mid a side, za předpokladu že oba signály budou mít srovnatelnou hlasitost. Při překročení tohoto poměru se mohou vyskytnou či zvýraznit problémy s fází mezi oběmi signály.

Pro zachycení odezvy místnosti a atmosféry prostoru lze využít dva M/S páry kde první pár je nasměrován na zdroj signálu a snímá jak přímý signál tak i nejbližší odezvy a druhý M/S pár který je nasměrován od zdroje zvuku je umístěn ve větší vzdálenosti, tedy několik metrů od prvního páru. Tento pár snímá druhé odrazy a hluky na pozadí jinými slovy snímá atmosféru místnosti.

Tyto dva páry mohou být pomocí dekódovacího matrixu převedeny na stereo signály a jejich následným smícháním může být vytvořen velmi sytý a bohatý signál s charakteristickou atmosférou. Pokud jste někdy sledovali nahrávání orchestrů pak jste si mohli všimnout že není vyjímkou použití více stereo párů, signály zaznamenané těmito mikrofony pak slouží pro vytvoření třídimenzionálního vjemu místnosti.

Na prvním grafu je vyobrazen systém zapojení dekodovacího matrixu při použití dvou M/S párů pro získání větší hloubky prostoru.

M/S multi with two Cardioid microphones

Použití M/S pro vícekanálové nahrávání

Nahrávání 5.1 u kterého je pro záznam signálu využívána M/S technika profituje zejména z toho že mid signál může být samostatně přiřazen na střední kanál 5.1 surround matrixu a dekódované stereo toho samého signálu je přiřazeno na L+R předních kanálů. Tímto se vytvoří více konzistentní stereo obraz napříč přední stranou 5.1 systému jelikož část středního signálu je stále obsažena v L+R přední strany.

Dalším přirozeným krokem pak bude použití druhého M/S páru a jeho dekódovaný stereo signál bude poslán na L+R zadní (surround) strany. Je tu však jeden trik který lze využít pro záznam 5.1 v menších prostorech.

5.1 se třemi mikrofony

Zajímavou variantou pro záznam 5.1 je za použití pouze tří mikrofonů. Tato metoda je vhodná zejména pro menší prostory kde rozestup mezi jednotlivými M/S páry nebude větší než 1-2 metry a proto lze zaznamenat kvalitní surround například i v obýváku.

V tomto nastavení se využívá pro snímání mid signálu předního M/S páru mikrofon s OMNI charakteristikou, a pro záznam zadního signálu využijeme samostatný FO8 mikrofon. Jak víme tak samostatný FO8 signál není pro výstavbu stereo obrazu vhodný, a zde je ten trik. V této kombinaci se pro získání kompletního stereo obrazu používá mid signál omni mikrofonu přední strany.

Tento zajímavý systém zapojení který je založený na sdíleném mid signálu nám nabízí možnost vystavění vyváženého a realistického obrazu 5.1 jelikož nám jeho provázaný matrix umožní vyrovnaný přechod či prolínání signálů mezi přední a zadní stranou.

Tento poslední díl byl sice velmi krátký ale myslím že zabere dost času o zmíněných možnostech popřemýšlet a dostat tyto principy do podvědomí tak, že nám příjdou logické natolik aby jsme je byli schopni aplikovat kdykoliv a kdekoliv bez dlouhého přemýšlení.

Tags:

©2020 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?