V této druhé části si představíme některé základní produkční tipy, které nám umožní rozmístění zvuků do prostoru.

Prostor a zvuk

Pitch a Formant

Lehké odladění výšky tónu nebo formantu je jedním ze způsobů jak velmi snadno a rychle rozprostřít do prostoru monofonní signál syntezátoru, vokálu nebo kytary. Vytvořte dvě stejné stopy s požadovaným signálem a pomocí Pan ovladače nasměrujte jeden 100% L a druhý 100% R.

První metodou je použití Pitch Shift pluginu který umístíme na oba signály. Pro velmi jemné změny nastavíme u jednoho signálu pitch o +10 semitónů a u druhého o -10 semitónů. Můžeme samozřejmě použít i vyšší hodnoty a tím se tento efekt stane více slyšitelným.

Druhým tipem je změna formantu. Pro tento efekt můžeme použít jakýkoliv plugin, který tuto možnost nabízí, například vokálové efekty. Opět tento efekt přiřadíme na obě stopy a u každého signálu změníme Formant. Tento efekt je více citlivější a proto začněte s menšími hodnotami, například +3 a -3.

Tyto efekty však nemusíme aplikovat pouze na dvě kopie, a pro dosažení zajímavých zvuků s velmi širokým rozprostřením můžeme vytvořit těchto kopií více a na každé nastavit lehce odlišné hodnoty pro Pitch nebo Formant.

Při obou těchto tipech nezapomínejte kontrolovat jak zní signál v monu.

Reverb – Delay Flip

Pokud nejste spokojeni s rozpětím sterea dané stopy můžete zkusit obrácení směrování (flip) efektů jakými jsou reverb nebo delay. To znamená, že dozvuk signálu z pravého kanálu bude přehráván z kanálu levého a obráceně.

Pokud máme stereo stopu a její signál je posílán na FX AUX s reverbem, pak za tento reverb přiřadíme odpovídající plugin a u tohoto efektu přepneme směrování výstupních kanálů. Některé DAW tuto funkci nabízejí přímo na stopě nebo lze využít pomocný plugin. V tomto příkladu jsem použil BX_SOLO, který si můžete zdarma stáhnout na stránkách Plugin Alliance.

Tremolo

Dalším pulginem pro rozšíření stereo obrazu skladby je Tremolo. I když je tento efekt známý především využíváním na kytarový signál, je jeho použití vynikající i na jiné typy signálů. Pokud tento efekt aplikujeme na perkusivní nástroje jejichž základní frekvenční rozsah je ve středním až vysokém pásmu (bonga, hihat, shaker) výsledkem bude znatelné zvýraznění stereo obrazu.

Po přiřazení tremola na stopu s perkusemi mužeme experimentovat s rychostí, sílou, synchronizací a dalšími paramery, které se liší od použitého pluginu. V závislosti na nastavení pak bude signál přecházet mezi oběmi stranami sterea, a protože budou signály přicházet z rozdílných stran pak tento signál získá na prostorovosti zatímco základní rytmus tvořený například kopákem a virblem zůstane uprostřed.

Další možností pro dosažení pohybu signálu ve stereo poli je použití rotačního efektu (Leslie). Tento efekt je vhodnější spíše na dlouhé tóny s fundamentálními frekvencemi v nižším pásmu. Tento efekt má už se své podstaty znatelný vliv na zabarvení signálu, narozdíl od tremola které na zabarvení zvuku nemá žádný či výrazný vliv.

Při obou těchto tipech nezapomínejte kontrolovat jak signál zní v monu.

EQ

Zvýraznění charakteru blízkého nástroje

Velmi jednoduchým způsobem jak dosáhnout pocitu hloubky neboli umístění nástrojů do prostoru je použití EQ. Princip spočívá v tom, že čím více je nástroj vzdálenější, tím více ztrácí nejen na jasnosti u vyšších frekvencí, ale také nízké frekvence nejsou u vzdáleného nástroje tak dominantní. Čím více jsou nástroje blíže, jejich zvuk začíná být jasnější a plnější. U nástrojů které jsou nejblíže pak zřetelně slyšíme každý detail.

Pro jednoduchý příklad si vezměme piano, které usadíme dozadu, smyčcový kvartet bude uprostřed a v popředí bude flétna. Na smyčce, které chcete usadit doprostřed použijeme High Shelf okolo 2kHz a snížíme hodnou například o -4dB a lehce zesílíme nízké frekvence okolo 200 Hz Low Shelf například +1.5 dB.

Příklad EQ pro umístění nástroje do střední vzdálenosti

Pro piano, které bude více vzadu použijeme to samé nastavení pouze snížíme High Shelf na -8dB a Low Shelf zvýšíme na +4dB. Jelikož je piano více vzadu ztrácí na nízkých frekvencích a proto použijeme HPF se spádem 24dB/oct a aplikujeme jej na frekvenci okolo 50Hz. U flétny zjistíme dominantní rozsah frekvencí a tyto lehce zesílíme například o 2dB.

Použití HPF pro nástroje v pozadí

Reverb

Lidský sluch, respektivě mozek, je jen zřídka kdy schopen zaregistrovat a lokalizovat zvuk z více jak dvou nebo tří vzdáleností najednou, proto této znalosti můžeme využít při výstavbě prostorové hloubky našeho mixu.

Existují sice více komplexní způsoby pro využití tří reverbů v mixu, ale my si zde představíme ten nejjednoduší způsob jak pomocí tří identických revebů simulovat hloubku prostoru pouze změnou parametrů u každého z nich.

Vytvoříme si tři AUX kanály, kde AUX 1 bude pro blízké instrumenty, AUX 2 pro střed a AUX 3 pro nejvzdálenější instrumenty. Nyní na tyto AUX kanály nasměrujeme výstupy potřebných instrumentů. Například bicí a basu přiřadíme na AUX 1, kytary na AUX 2 a Piano a varhany na AUX 3. Na každý tento AUX umístíme stejný reverb, a pro rozmístění těchto nástrojů do prostoru nastavíme u každého reverbu rozdílné hodnoty u parametrů Wet, Diffusion a Reverb Time.

Jelikož jsou výstupy nástrojů nasměrovány přímo na AUX stopy, ponecháme u reverbů DRY signál na 100% a k tomuto signálu budeme pouze přimíchávat procesovaný signál (Wet). U reverbu pro blízké nástroje začneme s nízkými hodnotami paramerů reverbu a u zbývajících tyto hodnoty těchto parametrů postupně zvýšíme. Zde je názorný příklad

Blízké nástroje

Wet signál mezi 10-20%, Diffusion okolo 25% a délka reverbu okolo 1.00 – 1.5 s

Blízké nástroje

Nástroje uprostřed

Wet signál mezi 30-40%, Diffusion okolo 40% a délku reverbu okolo 1.5 – 2.5 s

Nástroje ve střední vzdálenosti

Vzdálené nástroje

Wet signál mezi 40-60%, Diffusion okolo 65% a délku reverbu okolo 2.5 – 3.5 s

Vzdálené nástroje

Toto jsou jen názorné hodnoty pro představu a budou se měnit v závislosti na typu skladby.

Rozdílné zabarvení

Pro získání prostorovosti monofonního kytarového signálu můžete zkusit tento tip. Vytvořte dvě kopie originální stopy, originální stopu ponechte uprostřed stereo pole a kopie kytary nasměrujte 100% L a 100% R. Nyní na každou stopu přidejte simulaci kabinetu u originální stopy ponechte čistý tón a u každé kopie zvolte lechce rozdílné nastavení u simulace kabinetu. Tento způsob velmi dobře funguje nejen na elektrické kytary kde můžete využít jiného typu zkreslení, ale také na akustické kytary například změnou samotného mikrofonu nebo jeho pozice či rozdílným kabinetem na obou stranách.

Mid-Side Automatizace

Dalším produkčním trikem pro získání širšího a bohatšího zvuku v refrénech je použití Mid-Side Strereo Widening pluginu. Princip spočívá v tom, že tento plugin aplikujeme na vybrané nástroje a pomocí automatizace tohoto pluginu budeme měnit šířku sterea, kdy ve slokách bude tento plugin nastaven na mono a v refrénech na stereo. Pokud máme na stopách již nějaké stereo efekty (stereo delay, Chorus), ponecháme pro tyto efekty malý prostor tím, že ve slokách nebudeme automatizaci aplikovat na 100% mono.

Pro tento příklad jsem použil Direction Mixer který je standartní výbavou Logic Pro, ale lze použít jakýkoliv podobný plugin, jakým je například A1 Stereo Control který je zdarma.

 

Na závěr by jsem chtěl ještě uvést jednu krátkou poznámku k používání technik pro rozšíření stereo obrazu. Jak jsem již zmínil na začátku, jsou tyto techniky nejvíce efektivní na signál, který má nejvíce harmonických frekvencí ve vyšším pásmu, jelikož u takovéhoto signálu nedochází k problémům s fází tak snadno jako je tomu u signálů s nízkými frekvencemi. Proto, pokud budete tyto techniky aplikovat, je v závislosti na typu signálu vhodné použití taktéž HPF pro odstranění problémových frekvencí.

A jsme na konci tohoto druhého dílu, ve kterém jsme si představili alespoň několik základních produkčních tipů pro tvorbu pomyslného prostoru a rozšíření stereo obrazu. I když by si každý tip zasloužil vlastní článek, doufám že vám i tento souhrn bude dobrým pomocníkem.

Všechny zde uvedené příklady mají pouze ilustrativní charakter pro vysvětlení principů a zvukové ukázky tomu byly přizpůsobeny.

Tags:

©2019 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?