Superpozice

Když se dvě vlny pohybující se v tom samém médiu ovlivní navzájem, výsledný tvar média je algebrickým součtem jejich hodnot v tom samém místě. Toto místo se nazývá SUPERPOZICE. Ovlivňování dvou vln samozřejmě probíhá plynule, ale pro naše potřeby a snadnější pochopení jsme vybrali pozici, kde se vlny překrývají kompletně a hodnotami jsou vrcholy vln.

PULS A PULS B = Výsledná hodnota C
+1 +1 = +2
-1 -1 = -2
+1 -1 = 0
+1 -2 = -1
-1 +2 = +1

Ve skutečnosti, problém stanovení kompletního tvaru celého média během interference vln vyžaduje aby princip superpozice byl aplikován na každý /či skoro každý bod/ podél média. Jak vidíte na níže uvedeném diagramu SINUSOVÉ VLNY, tak jsme jeden cyklus je rozdělili na 9 částí (superpozicí). Na těchto místech jsou změřeny hodnoty vln “A” a “B” a z jejich algebrického součtu je vypočtena hodnota vlny “C

V našem případě jsou vzorky měřeny strategických místech: equilibriu – středu – vrcholu

  A B C D E F G H I
A 0 1,2 2 1,2 0 -1,2 -2 -1,2 0
B 0 2,4 4 2,4 0 -2,4 -4 -2,4 0
C 0 3,6 6 3,6 0 -3,6 -6 -3,6 0

zvuk-07_superpozice

Vraťme se na chvíli zpátky ke standing waves. Kalkulace frekvence Standing wave a jejích módů je poměrně jednoduchá.
Frekvence = 343m/s (rychlost zvuku při teplotě 20 °C) vydělíte dvojnásobkem vzdálenosti mezi paralelními překážkami. Pokud je například vzdálenost mezi dvěmi stěnami vaší koupelny 4m pak vzorec bude :

 f1 = 343 / 2x (4m)
f1 = 42.87 Hz

Fundamentální frekvence  f1 43Hz

Tato frekvence bude PRVNÍ rezonantní frekvence uprostřed místnosti. V místnosti bude samozřejmě více těchto módů mezi těmito dvěmi stěnami jeliož se tento fenomén bude opakovat s násobky první (fundamentální) frekvence tz. 2 x f1, 3 x f1 atd. Takže podle tohoto vzorce bude druhý Room mode 43 x 2 = 86Hz třetí mode bude 43 x 3 = 129Hz atd.

Beats

Pro ucelení představy si přiblížíme další fenomén vznikající díky interferencím a to jsou “Beats”. Beats jsou periodické a opakující se kolísání vnímané v intenzitě zvuku, když se dvě velmi podobné frekvence ovlivňují navzájem.

Do češtiny přeloženo “beats” znamenají “rytmy”. V tomto případě tyto “beats” vyjadřují rytmy interference. Když se dvě zvukové vlny rozdílné ale velmi podobné frekvence přibližují k vašemu uchu tak se během této cesty v prostoru smíchají.  Jelikož mají oba dva signály rozdílnou frekvenci, tak jejich vzájemná konstruktivní a destruktivní interference způsobuje že zvuk alternuje mezi slabší a silnější intenzitou.

zvuk-07_Beats_01

 

V praxi to znamená že uslyšíte rytmické rozdíly v hlasitosti díky rozdílné frekvenci dvou současně znějících vln. Frekvence Beats se rovná absolutní hodnotě rozdílu frekvence dvou zvukových vln.

zvuk-07__Beats_02

Zvukové ukázky

1 : 1 vlna o frekvenci 440 Hz

3 : 2 vlny o frekvenci 440 Hz a 445 Hz (beat o rozdílu 5 Hz)

4: 2 vlny o frekvenci 440 Hz a 455 Hz (beat o rozdílu 15 Hz)

Tags:

©2021 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?