Pokud jste měli někdy tu čest se podívat do profesionálního studia, tak to co vidíte fyzicky jako hardware není vždy to nejdražší na studiu. Není vyjímkou že výstavba akusticky vyvážené režie (ang. Control Room- dále jen CR) stojí někdy více než samotný hardware ve studiu a pokud jste se již setkali při otázce na volbu vašich monitorů s připomínkou “prvně vyřeš akustiku” pak tato připomínka nebyla od věci a měli by jste ji brát vážně.

ÚVOD DO AKUSTIKY

Každá místnost má své specifikace a profesionálové používají složité programy pro tvorbu ideální akustiky daného prostoru. Žádná místnost nejde napodobit aby zněla stejně jako ta první a i když ji postavíte od základu a za stejných materiálů vždy bude znít jinak. Jako příklad se můžeme podívat na Live Room (LR) studia SOUND CITY dnes FAIRFAX. Toto studio je známo nejlepším akustickým prostředím pro nahravání bicích. I když byly snahy toto prostředí napodobit a vystavět stejně znějící místnost nikomu se to nepodařilo. To je jen příklad o unikátnosti každé místnosti jakýchkoliv rozměrů.

Nasnímané bicí ve FIREFAX studiu nabízí například Addictive Drums 2 jako zvukovou sadu[

Zpátky k Control Room (CR) na kterou se v tomto seriálu zaměříme. Jak je všeobecně známo, díky velkému výkonu počítačů se hudební produkce přesunula do domácích studíí a v dnešní době již není problém pořídit relativně dobrou nahrávku živé kapely v domácím studiu a to nemluvím o taneční hudbě (EDM) kterou je dnes možno tvořit poměrně snadno na laptopu či iPadu. I když kreativní tvorba a kvalitní zvuk jsou součástí jednoho celku jsou to dvě zcela odlišné kategorie. Pokud se zaměříme na EDM tak většina producentů se stará o projekt ceklově, ale není vyjímkou kdy se producent (DJ) věnuje pouze kreativní tvorbě, a o finální zvuk před masteringem se stará někdo jiný.

Ať už jste Tracking, Recording či Mixing engineer s domácím, projektovým studiem nebo laptop producent EDM ve vašem pokoji 3x2m máme jedno společné a to kvalitní zvuk. Nebudu se zde zabývat technikami jak ho dosáhnout, ale prvním kritickým bodem je akustika místnosti ve které mixujeme či tvoříme skladby, soundtracky ke hrám, reklamám či filmu. K tomu aby skladba zněla dobře v jakémkoliv prostředí je zapotřebí mít frekvenčně vyváženou akustiku místnosti kde mix tvoříme.

Akusticky vyvážená místnost

Pro ty z vás kteří se s termínem “akusticky vyvážená místnost” setkávají poprvé, jde zjednodušeně o místnost kde by teoreticky měly všechny frekvence neboli cykly absolutně stejně hlasitě a to je v podstatě nemožné.

Avšak vytvoření místnosti s relativně plochou odezvou je možné vytvořit za pomoci správně umístěných basových pastí (Bass Traps), difuzerů (Diffuzers), rezonátorů (Resonators) či pohlcovačů zvuku tzv. absorberů (Absorbers). Nezáleží na tom jak je místnost velká (alespoň do jisté míry) aby jsme byli schopni vytvořit relativě akusticky vyváženou místnost.

A k čemu je akustické ošetření místnosti dobré? Dobrý mix je hlavně o správném vyvážení všech elementů skladby napříč frekvenčním spektrem. K tomu aby jsme byli schopni takový mix vytvořit je vhodné mít co nejvyváženější poslech. Při mixu děláme svá rozhodnutí toho co slyšíme a pokud naše místnost bude frekvenčně nevyvážená pak neše rozhodnutí nebudou správná.

V malých místnostech se většinou stává, že sklaby jsou ve výsledku přebasované. A proč tomu tak je? Nízké frekvence (cykly) jsou poměrně dlouhé co se jejich fyzické délky týká, například celý cyklus 40 Hz je přibližně 8m dlouhý. Odrážením takovéto vlny od stěn pak vzniká tzv. Interference (ovlivňování) vln neboli cyklů. K tomuto problému se vrátím později, ale jednoduše řečeno, výsledkem je že tyto basové frekvence budou znít v určtých místech hlasitěji než frekvence ostatní a v jiných místech slaběji.

Jelikož je obtížné dostat nízké frekvence pod kontrolu tak v akusticky nevyvážené místnosti se může stát, že tyto frekvence v mixu ztlumíte nebo zesílíte. Výsledkem tšchto rozhodnutí pak skladba bude v jiné místnosti znít jinak, tedy bez basů či přebasovaná. Nízké frekvence uvádím jako příklad jelikož jsou v malých místnostech největším poroblémem avšak ne neřešitelným. Vyšší frekvence je možné dostat pod kontrolu o mnoho snadněji než nízké kmitočty.

Trocha základní teorie

Zvuk v uzavřeném prostředí se chová zcela odlišně od zvuku ve volném prostředí. V otevřeném prostoru zvuk opustí zdroj a šíří se volně všemi směry a je jednoduché změřit SPL (Sound Pressure Level) v jakékoliv vzdálenosti od zdroje.

V uzavřeném prostředí se zvuk odráží od překážek jako jsou zdi, podlaha a strop. V každém uzavřeném prostoru vznikají mezi stěnami modální reznonance (zesilování či zeslabování tlaku vzduchu) což znamená že SPL bude na různých místech v místnosti mít rozdílné hodnoty. Výsledný SPL je pak dán vzájemnou interferencí (ovlivňováním) zvukových vln tedy kombinací přímého zvuku, a jeho odrazů. Co to v praxi znamená?

Modální odezva

Pokud si z monitorů pustíte libovolnou frekvenci sinusové vlny (např. 150Hz) a budete se pohybovat po místnosti zcela určitě postřehnete rozdíly v hlasitosti neboli síle signálu.

Místnost je uzavřený prostor, jinými slovy kontejner naplněný vzduchem kde vznikají (jsou vystavěny) modální rezonance a to jak pozitivní tak negativní a tato komlexní distribuce existuje v 3D prostředí. To znamená že v místnosti má TŘI fundamentální standing waves (stojaté vlny) a jejich harmonické frekvence.

Tyto rezonanční oblasti zesílení a zeslabení neboli “modální rezonance” signálu vznikají mezi protilehlými stěnami a jsou označovány jako “standing waves”, “eigentones” či “axial mode” a jejich frekvence odvisí od rozměrů dané místnosti.

Room ratio

K čemu nám jsou dobré poměry stěn místnosti? Cílem akustikého designu místnosti je vytvoření ideální distribuce fundamentálních a harmonických frekvencí v celém frekvenčním spektru. Toto se řeší proporcemi místnosti neboli vzájemným poměrem vzdáleností stran tzv. “Room Ratio”. Cílem správného poměru stran je to aby axiální módy frekvencí byly distribuovány rovnoměrně a omezilo se jejich násobení na určitých frekvencích.

Nejhorší poměr je 1 : 1 : 1 tedy krychlová místnost, a stejně tak poměr 1 : 2 : 2 . Jinými slovy nejhůře znějící místnosti jsou ty kde rozměry stěn jsou dělitelné tím samým číslem např. 2m x 2m x 2m2m x 4m x 4m či 3m x 6m x 12m.

Předpokládám že většina z vás má základní znalosti o tom co to zvuk je jak se šíří a chová, takže se pojd’me podívat na první kritérium a to je poměr stran. Tři nejzákladnější poměry (ratio) jsou:

1.00 : 1.14 : 1.39

1.00 : 1.28 : 1.54

1.00 : 1.60 : 2.33

Výchozí jednotkou 1.00 je výška stropu. Zde je jednoduchá tabulka v excelu kde zadáte výšku a výsledkem bude ideální šířka a délka místnosti. Tyto poměry vyjadřují nejoptimálnější poměr stran vzhledem ke frekvenční odezvě. Ať už budete stavět místnost v místnosti či bude te pouze přizpůsobovat stávající místnost pomocí absorberů, basových pastí atd. pak tyto poměry se týkají vždy vnitřních rozměrů.

Ne vždy však máme místnost s ideálními poměry k dispozici či možnost upravit stávající místnost tak aby odpovídala přesně těmto rozměrům. Ale i když máte místnost s těmito nejhoršími poměry není nic ztraceno.

SBIR – Speaker Boundary Interference Response

Akustická energie nízkých frekvencí je vyzařována do prostoru všemi směry (omnidirectional), to znamená  i boční či zadní stěnou monitoru. Tato akustická energie je následně odražena od zdí za a vedle monitoru, stropu a podlahy. Tento odražený zvuk má delší cestu a proto přichází na poslechovou pozici se spožděním oproti přímému signálu (z monitoru).

Tyto signály (přímý a doražený) se pak vzájemě ovlivňují (tzv.interference). Toto vzájemné ovlivňování je slyšitelné a tomuto jevu se říká “comb-filtering”.  Proto je třeba při stavbě hudeního studia dbát na správné umístění monitorů do prostoru.

Jsou dva způsby jak dosáhnout akceptovatelných výsledků. Z prvé použitím přesných výpočtů a simulací pomocí počítače pro ideální umístění monitorů, či za druhé zabudováním monitorů do zdi (soffit/flush mounting) jež zamezí ordazům skoro na 100%.

RT60

Je prokázáno že kvalita zvuku v místnosti je velmi závislá na její dozvukové (revebrační) charakteristice. Reverb neboli dozvuk místnosti je složen z mnoha odrazů signálu od stěn a překážek (objektů). Doba trvání dozvuku je závislá na absorbci materiálů v místnosti.

Hodnota RT60 nám udává kolik času je potřeba aby se síla signálu snížila o 60 dB. Dalším neméně důležitým faktorem je to aby doba dozvuku (RT60) byla vyvážená, to znamená že rozdíl tohoto času by měl být zhruba +- 15% při porovnávání mezi oktávami .

Pokud vás tato problematika zajímá, pak se vám pokusím v tomto miniseriálu základy akustiky ve zkratce přiblížit.

Tags:

©2021 ADM magazín

Designed by Stan Skrivanek at FineDiv Studio

KONTAKT

Napište svoji zprávu a já se s vámi v nejbližší době spojím

Sending
or

Log in with your credentials

Forgot your details?